05
09 2014
866

BCE aruncă cu bani în bănci în speranţa că acestea vor readuce la viaţă economia europeană

Banca Centrală Europeană a înaintat şi mai mult pe terenul po­liticilor neconvenţionale bă­tut înainte de SUA şi Marea Bri­tanie reducând dobânda de po­litică monetară de la 0,15% la minimul re­cord de 0,05% şi pe cea a depozitelor con­stituite de bănci de la -0,1% la -0,2% şi va lan­sa două programe prin care va cumpăra pro­duse financiare structurate şi obligaţiuni ga­rantate cu ipoteci emise de băncile din zona euro. Veştile au trimis moneda euro la mini­mul ultimelor cel puţin 12 luni faţă de dolar. „Prin noul program de achiziţii de obli­gaţiuni garantate cu active convenit astăzi (joi – n.red.) vor fi cumpărate împrumuturi acor­date economiei reale“, a explicat preşe­din­tele BCE Mario Draghi, omul care doar prin cuvinte a adus calmul pe pieţele finan­ciare europene. Programul include active precum ipoteci împachetate într-un instrument financiar, notează The Guardian. Draghi a asigurat că BCE nu desfăşoară astfel un program de ajustare cantitativă (quantitative easing), un instru­ment prin care Rezerva Federală ame­ricană a injectat sute de miliarde de dolari pe pieţe pentru a susţine economia. Modurile în care BCE va achiziţiona activele nu vor fi anunţate până în octombrie. BCE acceptă deja de zece ani obliga­ţiuni garantate cu active ca garanţii pentru credite. Programul va fi implementat astfel încât să stimuleze doar creditarea. Programul de achiziţii de active nu a fost acceptat în unanimitate de membrii con­si­liului guvernator, a spus preşedintele BCE. În iulie, preşedintele Bundesbank Jens Weid­mann a descris acest tip de achiziţii ca pro­ble­matice şi a avertizat asupra sprijinirii pro­fiturilor băncilor în timp ce piederile sunt tre­cute în seama societăţii. Draghi a asigurat, totuşi, că membrii con­siliului guvernator au convenit să folo­sească la nevoie toate măsurile necon­ven­ţionale pe care BCE le are la dispoziţie, dar nu în viitorul apropiat. Banca americană JPMorgan Chase esti­mează că Banca Centrala Europeană va cum­păra obligaţiuni garantate cu active în va­loare de până la 40 miliarde de euro în ur­mătorii trei ani, în timp ce cifrele privind noile programe de achiziţii de obligaţiuni ale BCE avansate de Reuters, care citează surse apro­piate situaţiei, ajung până la 500 de miliarde de euro. Draghi a vehiculat ideea extinderii bilanţului contabil al BCE la nivelurile din 2012. De atunci, bilanţul s-a micşorat cu 1.000 de miliarde de euro. Preşedintele BCE a subliniat că statele membre ale zonei euro ar trebui să-şi asume în comun respon­sabilităţile bugetare în loc să le cedeze.

via www.zf.ro

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.