31
07 2013
2070

CNAS: "Elementul cheie în raportarea electronică este „semnătură digitală cu forţă juridică”

Recent, s-a finalizat procesul de raportare electronică la Casa Naţională de Asigurări Sociale CNAS. Un pas spre modernizare, dar care a întâmpinat o doză aşteptată de conservatism şi a provocat mai multe întrebări, inclusiv în legătură cu semnătura digitală. Am căutat răspunsuri de la preşedinta CNAS, Maria Borta, în interviul ce urmează. - Doamnă Maria Borta, ce este de fapt raportarea electronică? Mulţi o consideră obligatorie. - Conform normelor stabilite în pct. 9 anexa numărul 3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta declaraţiile persoanelor asigurate trimestrial în mod electronic. Modul electronic presupune transmiterea informaţiei solicitate pe un dispozitiv magnetic (memorie flash) la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, sau prin Internet, utilizând portalul de raportare. În prezent, nu există un act legislativ care ar obliga mediul de afaceri să prezinte rapoartele anume prin intermediul Internetului, raportarea prin Internet fiind doar o alternativă la raportarea tradiţională. Deci, fiecare instituţie urmează să selecteze la discreţia sa modul de raportare. - Ce presupune mecanismul de raportare? - În scopul asigurării înscrierii corecte a informaţiei la conturile personale, în procesul de raportare au fost incluse controale, care servesc drept criterii de identificare a persoanelor în baza de date a CNAS şi permit înscrierea corectă a informaţiei la contul personal de asigurări sociale a fiecărui angajat. Astfel, mecanismul de raportare include trei etape de control. Etapa I prevede controlul matematic care este determinat la nivel de portal www.raportare.md. Etapa II presupune verificarea datelor personale de identificare a asiguraţilor prin contrapunerea informaţiei prezentate de către angajator la nivel de date personale (nume, prenume, patronimic, codul IDNP al persoanei în cazul reflectării acestuia în declaraţia persoanei asigurate). Apropo, în prezent, au fost eliminate toate greşelile din baza de date a CNAS cu privire la datele personale, acestea fiind ajustate la Registrul de stat al populaţiei. Şi în fine, etapa III include contrapunerea sumelor prezentate pe fiecare angajat despre fondul de retribuire a muncii şi contribuţiile de asigurări sociale cu respectivele sume total pe entitate reflectate în declaraţia 4-BASS. E de menţionat faptul că pe parcursul perioadei de raportare a fost exclus controlul cu privire la păstrarea numărului de ordine al persoanei în pachetul de documente prezentat în primul trimestru. La imprimarea suportului de hârtie a declaraţiilor REV-5 la finele anului de către agenţii economici, aceste se vor imprima conform ordinii pachetelor prezentate în trimestru IV. - Reprezentanţi ai mediului de afaceri au formulat anumite nemulţumiri în legătură cu sistemul de raportare prin Internet, precum şi vizavi de costurile înalte la aplicarea semnăturii digitale. Cât de justificate sunt? - Lansând un proces nou, complex şi foarte voluminos, CNAS conştientizează apariţia unor dificultăţi în procesul de raportare electronică şi admite unele situaţii de incertitudine la primele etape de raportare. Toate instituţiile implicate au depus efort maxim pentru implementarea cu succes a procesului de raportare prin Internet, dar, ca în cazul oricărui început, există şi dificultăţi. - Există voci critice care se plâng pe costul semnăturii digitale, necesară pentru procedura de raportare electronică, sugerând că perceperea unei astfel de taxe e o modalitate prin care CNAS ar căuta să se „îmbogăţească”. De ce, bunăoară, CNAS nu poate folosi semnătura eliberată gratuit de către Inspectoratul Fiscal? - După cum am spus mai sus, posibilitatea de raportare electronică este una opţională şi e la discreţia fiecărei instituţii. Cât priveşte aplicarea semnăturii digitale pe rapoartele prezentate, vreau să subliniez că instituţia pe care o reprezint nu este împuternicită cu drept de eliberare a semnăturilor digitale şi, respectiv, nu poate obţine profit din aceste tranzacţii. Reamintesc, certificatul cheii publice pentru semnătura digitală se obţine pe mijloace tehnice de la Centrul de certificare a cheilor publice din cadrul Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” sau pe cartela SIM a operatorilor de telefonie mobilă Orange sau Moldcell. Ulterior, Casa Naţională de Asigurări Sociale a fost informată de către respectivii operatori că, începând cu 1 iulie curent, semnătura mobilă se eliberează solicitanţilor contra plată. Condiţiile de obţinere a semnăturii mobile pot fi studiate pe site-urile www.orange.md şi www.moldcell.md. De menţionat că serviciul "semnătura mobilă” este un instrument universal aplicat pentru autorizarea documentelor prezentate la mai multe instituţii publice prin sistemele electronice: e-CNAS, e-CNAM, e-Licenţiere, e-Factura Fiscală, Vama, etc. În privinţa semnăturilor eliberate de alte autorităţi publice, să încep prin a reaminti că rapoartele prezentate la CNAS deţin date cu caracter personal şi ulterior aceste date servesc drept bază la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi sociale. Prin urmare, rapoartele necesită a fi confirmate prin semnătură digitală cu forţă juridică, sau prin semnătură olografă aplicată pe hârtie, în cazul raportării fără semnătură digitală. Sintagma cheie aici este „semnătură digitală cu forţă juridică”. Deci, CNAS nu poate utiliza la confirmarea rapoartelor o semnătura eliberată de către alte autorităţi publice şi care nu are forţă juridică. - Au existat semnale că sistemul de raportare electronică este anevoios de utilizat, că se generează greşeli. Ce s-a făcut pentru a îmbunătăţi sistemul? - Casa Naţională de Asigurări Sociale este unica instituţie care acumulează rapoarte cu un volum atât de mare de informaţie, acestea fiind detaliate pe fiecare persoană angajată la întreprindere în aspect lunar. Mai mult ca atât, aceste rapoarte reflectă informaţia cu privire la prestaţiile sociale acordate prin intermediul angajatorului şi care sunt verificate cu sumele totalizatoare pe întreprindere. Astfel, interfaţa de transmitere a rapoartelor la CNAS la prima etapă pare dificilă, iar procedura de verificare durează un interval de timp pentru a fi verificată şi validată. Pentru a fi depăşite dificultăţile de transmitere a declaraţiilor urmează a fi studiate instrucţiunile plasate pe portalul www.raportare.md sau pe site-ul CNAS www.cnas.md Totodată, comunicăm că a fost actualizată baza de date a CNAS şi la etapa actuală nu vor apărea divergenţe ce ţin de reflectarea incorectă a datelor personale a persoanelor angajate.

via cnas.md

de Ion Vasilică, IPN

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.