03
10 2013
1116

FMI, cu ochii pe politicile guvernului de la Chişinău. Care sunt recomandările fondului?

În perioada 18 septembrie - 1 octombrie curent, la Chişinău s-a aflat o echipă de experţi ai Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Max Alier care a purtat discuţii cu autorităţile de la Chişinău în contextul procesului de monitorizare post-program. La încheierea vizitei în Republica Moldova, şeful echipei de experţi ai FMI Max Alier a formulat o serie de recomandări pentru autorităţile de la Chişinău în vederea asigurării stabilităţii macroeconomice şi financiare dar şi pentru promovarea creşterii economice. Datorită redresării sectorului agricol, PIB-ul va creşte cu 5,5% Economia RM îşi revine după seceta gravă din vara anului trecut astfel că pentru anul 2013 se prognozează o creştere de 5,5% a PIB-ului, se menţionează în declaraţia lui Alier. Creşterea se datorează redresării situaţiei în agricultură şi sectoarele industriale conexe. Experţii FMI spun că rata inflaţiei se va menţine, în viitorul apropiat, aproape de nivelul de jos al limitelor ţintite de BNM. Totodată, aceştia spun că rata inflaţiei este pe minus în contextul diminuării preţurilor la alimente, pe când tarifele la serviciile comunale rămân neschimbate. Perspectivele pe termen scurt sunt pozitive Veşti bune vin de la sectorul extern al balanţei de plăţi în urma decelerării creşterii volumului importului şi a menţinerii în continuare a nivelului înalt al remitenţelor. Perspectivele pe termen scurt sunt pozitive, dar există şi anumite riscuri de scădere a ritmului de creştere economică, inclusiv datorită încetinirii creşterii economice în statele care sunt partenerii comerciali ai Moldovei.
„Pentru a menţine ritmul robust de creştere economică şi progresul în reducerea sărăciei din ultimii ani este necesară asigurarea stabilităţii macroeconomice şi financiare, precum şi promovarea creşterii economice prin realizarea reformelor structurale”, declară Alier.
Recomandările FMI vizavi de politica bugetar-fiscală Experţii FMI spun despre politica bugetar-fiscală pentru anul 2014 că are un caracter expansionist fiindcă prevede majorarea deficitului bugetar prognozat. În acest sens, FMI spune că politica bugetar –fiscală trebuie să se axeze pe reducerea treptată a deficitului până la un nivel compatibil cu volumul de asistenţă financiară oficială pe termen mediu. Bugetul de stat pentru 2014 trebuie să restabilească cursul spre consolidarea bugetar fiscală Bugetul de stat pentru anul 2014 trebuie să aibă la baza obiectivul restabilirii cursului spre asigurarea consolidării bugetar-fiscale, totodată păstrând nivelul necesar al cheltuielilor pentru asistenţa socială bazată pe evaluarea veniturilor şi cel al cheltuielilor pentru cele mai importante proiecte de infrastructură. În acest context, asigurarea unui nivel adecvat al tarifelor la serviciile comunale şi impunerea disciplinei la plata facturilor vor preveni acumularea pierderilor întreprinderilor de stat şi vor asigura nivelul adecvat de resurse pentru investiţii. FMI recomandă reformarea sistemului de pensii Pentru consolidarea bugetar-fiscală autorităţile trebuie să realizeze reforma administrativă în vederea sporirii eficienţei sectorului public şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor prestate populaţiei. De asemenea FMI recomandă reformarea sistemului de asigurare socială, astfel încât fondul de pensii să dispună de o bază financiară solidă care să-i permită să facă faţă presiunilor demografice şi să inverseze tendinţa reducerii ritmului de creştere a pensiilor în raport cu creşterea salariilor. Elaborarea proiectului Legii cu privire la finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală, precum şi elaborarea modificărilor propuse la Legea finanţelor publice locale sunt paşi salutabili, dar este necesară o revizuire a acestora pentru a asigura o mai bună orientare a politicilor pe termen mediu. Politica monetară a BNM rămâne adecvată Urmare a politicii monetare a BNM, inflaţia a fost menţinută cu succes în limitele țintite de Banca Naţională. În contextul presiunilor dezinflaţioniste, politica monetară promovată la moment de BNM rămâne adecvată, iar consolidarea recentă a rezervelor valutare este salutabilă, deoarece astfel sunt create rezerve pentru a spori rezistenţa economiei Moldovei faţă de presiunile externe. În viitor, BNM trebuie să rămână vigilentă şi să urmărească îndeaproape evoluţia creşterii volumului creditării şi evoluţia inflaţiei de bază. Sectorul bancar, rămâne a fi vulnerabil Performanţele sectorului bancar rămân a fi, în linii mari, satisfăcătoare, însă unele evoluţii recente au evidenţiat vulnerabilităţile potenţiale. Rămânem îngrijoraţi de calitatea guvernării corporative a băncilor. BNM trebuie să dispună de atribuţiile necesare pentru aplicarea normelor legale ce vizează proprietarii şi beneficiarii finali ai băncilor, precum şi factorii de decizie care exercită controlul asupra băncilor, în special prin impunerea cerinţelor adecvate de conformitate ale proprietarilor băncilor, inclusiv a proprietarilor beneficiari finali. BNM trebuie să supravegheze îndeaproape activitatea BEM După ce a avut loc recapitalizarea Băncii de Economii, BNM trebuie să asigure în continuare un nivel foarte înalt de supraveghere a activităţii băncii până la momentul normalizării situaţiei şi să se abţină de la orice favorizări de ordin regulatoriu ale băncii. Deşi cota de participare în capitalul social al băncii s-a redus, Guvernul trebuie să-şi asigure o prezenţă solidă în Consiliul de administraţie al BEM, pentru a fi protejat interesul public.
„Pentru a stimula creşterea economică şi a reduce sărăcia, obiective prevăzute în Strategia Naţională de Dezvoltare Moldova 2020, Guvernul de la Chişinău trebuie să acorde o atenţie deosebită îmbunătăţirii mediului de afaceri, dezvoltării infrastructurii şi dezvoltării resurselor umane”, declară în concluzie şeful FMI.

via www.eco.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.