11
07 2014
977

Guvernul a aprobat proiectul pentru ratificarea Convenţiei dintre Moldova şi Malta pentru evitarea dublei impuneri privind impozitul pe venit

Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi proiectul de lege privind ratificare Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit. Documentul a fost întocmit la Valletta, Malta, la 10 aprilie 2014 în scopul dezvoltării relaţiilor economice moldo-malteze, atît în domeniul eliminării dublei impuneri a persoanelor fizice şi juridice cît şi în scopul atragerii investiţiilor străine. Prezenta Convenţie va intra în vigoare la data ultimei notificări şi prevederile sale vor avea efect la sau după 1 ianuarie a anului calendaristic, imediat următorului an în care Convenţia va intra în vigoare. Potrivit Convenţiei, s-au stabilit cotele impozitelor reţinute la sursa de plată. Astfel, la partea ce ţine de devidende, atunci cînd sunt achitate de o societate rezidentă a Moldovei către un rezident al Maltei, se reţine 5 % din suma brută a dividendelor, iar în cazul cînd sunt plătite de o societate rezidentă a Maltei către un rezident al Moldovei, impozitul pe suma brută a dividendelor nu va depăşi suma impozitului aplicat pe respectiva sumă a venitului din care au fost repartizate dividendele. Totodată, impozitul reţinut din dobânzi va constitui 5 % din suma brută a dobânzilor, iar din royalty de asemenea va fi de 5 % din suma brută a royalty. De menţionat este că, ratificarea Convenţiei va avea consecinţe benefice în cele mai diverse domenii şi va servi drept bază pentru dezvoltarea relaţiilor economice, crearea condiţiilor fiscale egale pentru toţi agenţii economici care vor desfăşura activitate de întreprinzător şi cetăţeni, dar şi o cooperare sporită între autorităţile fiscale internaţionale în vederea combaterii evaziunii fiscale la nivel internaţional.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.