13
09 2013
8372

Important ! Aplicarea art. 90 al Codului Fiscal la plata onorariilor cabinetului avocatului

In urma adresărilor parvenite de la cititorii noștri, pagina electronică www.contabilsef.md s-a adresat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare IFPS) cu rugămintea de a preciza dacă se reţine impozit pe veni la sursă de plată în mărime de 7 %, conform art. 90 al Codului Fiscal, din plăţile efectuate în folosul cabinetului avocatului. Subiectul a devenit actual din cauza că se vehiculau opinii controversate. Potrivit publicației recente “Indrumar pentru avocați: Contabilitatea și fiscalitatea avocaților” (link la publicație http://www.avocatul.md/publications/indrumar-pentru-avocati-cu-privire-la-contabilitatea-si-fiscalitatea-avocatilor) reţinerea la sursa de plată a impozitului pe venit în mărime de 7%, conform art. 90 al Codului fiscal, nu este aplicabilă onorariilor avocaţilor, deoarece plătitorul onorariului efectuează plata pentru serviciile/asistenţa acordată de avocat pe conturile cabinetului avocatului sau biroului asociat de avocaţi, dar nu în folosul cetăţeanului – avocat. Totodată, în publicațiile periodice de contabilitate și fiscalitate, specialiși din domeniu, argumentează obligația reținerii impozitului pe venit conform art. 90 al Codului fiscal din onorariilor avocaţilor, deoarece conform legii cu privire la avocatură cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. Conform răspunsului primit de la IFPS în data de 11 septembrie 2013 din plățile în favoarea cabinetului avocatului se va reține impozit pe venit la sursa de plată în mărime de 7%, conform art. 90 al Codului fiscal. Totodată, menționăm că există răspunsul oficial al IFPS din 25 iunie 2012 la adresarea cabinetului avocatului care stabilește că NU se va reține impozit pe venit la sursa de plată în mărime de 7% din plaţile în favoarea acestuia, conform art. 90 al Codului fiscal. Din discuția cu angajatul IFPS, se va considera corect răspunsul din 11 septembrie 2013, iar IFPS va emite un comunicat prin care va anula scrisoarea din 25 iunie 2012.

via www.contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.