Catalogul tematic
Тематический каталог

Avocatul

Articolul 1. Noţiunea profesiei de avocat

(1) Profesia de avocat este exercitată de persoane calificate şi abilitate, conform legii, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor, să practice dreptul, să apară în faţa unei instanţe judecătoreşti sau să consulte şi să reprezinte în materie juridică clienţii lor.

(2) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei de avocat. Activitatea avocatului nu este activitate de întreprinzător.

LEGE Nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocaturălex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=335889&lang=1

20
10 2021
449

Tichet de masă. Acordarea și raportarea de către liber profesioniștii în sectorul justiției

I. Principii generale de acordare de către angajatori a tichetelor de masă salariaților săi

 

Tichetul de masă (TM) reprezintă ca un card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal, emis de către operator în condițiile Legii nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă, acordat de către angajator salariaților și este utilizat ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 166/2017.


Detalii

08
10 2021
816

Cabinetul avocatului: declararea contribuțiilor de asigurări sociale în cazul lipsei angajaților

Este obligat avocatul care își desfășoară activitatea sub forma de cabinet individual să prezinte darea de seamă forma IPC21, dacă nu are persoane angajate? Prin care darea de seamă se declară contribuibile de asigurări sociale achitate pentru asigurarea personală în acest caz prin darea de seamă IPC21 sau CAS-18AN?
 
Potrivit art. 5 pct. 362) CF, activitate profesională în sectorul justiției constituie o activitate permanentă desfășurată în cadrul formelor de organizare a activităţii prevăzute de lege de către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, expert judiciar în cadrul biroului de expertiză judiciară.


Detalii

08
10 2021
135

Noi prevederi în Legea cu privire la avocatură

Proiectul modificărilor la Legea nr.1260/2002 cu privire la avocatură  prevede o altă procedura de admitere în avocatură a procurorilor și judecătorilor și are drept scop consolidarea instituţii avocaturii, crearea unui sistem echitabil de administrare a justiţiei, care va garanta independenţa și calitatea profesională înaltă a avocaţilor. Documentul a obținut avizul pozitiv al Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului.
 
Astfel, judecătorii și procurorii care au decis să devină avocați și au o vechime în muncă de cel puțin zece ani, ar putea fi scutiți de efectuarea stagiului, însă nu și de examenul pentru admitere în profesie. Candidații la profesie vor trebui să facă și cel puțin 20 de ore de curs în materie de deontologie.


Detalii

24
09 2021
730

Адвокатский кабинет. Вправе ли налогоплательщик сдавать себе в имущественный наем собственный автомобиль?

Адвокатский кабинет, выступающий в правоотношениях как физическое лицо, совершает поездки по территории страны в служебных интересах. Имеет ли право налогоплательщик - физическое лицо-гражданин сдавать себе в имущественный наем собственный автомобиль, который он будет использовать в своей адвокатской деятельности?

 


Detalii

02
09 2021
371

Начисление свободному профессионалу пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве

Юридическими нормами ч. (1) ст. 14 Закона о страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний № 756/1999 (далее по тексту – Закон № 756/1999) предусмотрено, что застрахованные лица имеют право на получение пособия в период временной нетрудоспособности, явившейся следствием несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.  Ч. (7) указанной статьи установлено, что право на пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания подтверждается листком о медицинском отпуске, составленным в установленном Правительством порядке,
Detalii
18
08 2021
2107

Cabinetul avocatului. Este în drept contribuabilul să-și transmită în locațiune propriul automobil?

Cabinetul avocatului, în cadrul desfășurării activității sale sub forma organizatorico-juridică ca persoană fizică, efectuează deplasări în teritoriu în interes de serviciu. Este în drept contribuabilul – persoană fizică cetățean să-și transmită în locațiune propriul automobil, care îl va folosi în cadrul activității sale de avocatură?

 

Conform art.779 alin. (1) lit. a) din Codul civil (CC), obligaţia unei persoane este corelativă obligaţiei care incumbă altei persoane în situația când executarea obligaţiei se face în schimbul executării celeilalte obligaţii.


Detalii

17
06 2021
350

Legea cu privire la avocatură stabilește regimul transparenței fiscale

Biroul asociat de avocați este persoană juridică și este supus regimului transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face prin intermediul biroului asociat de avocați de către fiecare avocat și avocat stagiar care activează în cadrul biroului asociat de avocați, pentru venitul propriu. În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 67 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură.

 

Aceasta specifică și faptul că avocatul stagiar are dreptul să asiste avocatul îndrumător, la orice fază a procesului penal, în cazul apărării drepturilor bănuitului, ale învinuitului sau ale inculpatului
Detalii

10
06 2021
310

Deducerea cheltuielilor aferent salariaților de către biroul individual al avocaților

Situație de caz: Este în drept cabinetul avocatului de a angaja persoana prin contract individual de muncă, pentru acordarea ajutorului avocatului în procesul de exercitare a activității profesionale si care cheltueli pot fi deduse în scopuri fiscale de către biroul individual al  avocatului?


Conform articolului 29 și art. 30 din Legea nr.1260 din 19-07-2002 cu privire la avocatură (în continuare – Lege), profesia de avocat se exercită, la discreţia fiecărui avocat, în una din următoarele forme:
a) cabinet al avocatului;
b) birou asociat de avocaţi.


Detalii

02
06 2021
1062

CSJ: Aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției este întemeiată și legală

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova la 28.12.2018 a emis Ordinul nr. 216 cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției (Indicații metodice). Conform pct. 1 din Indicațiile metodice, acestea sunt elaborate în baza Legii contabilității şi raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017) şi a Codului fiscal (CF).


Detalii