02
07 2014
1675

Important! A fost completat Codul fiscal al RM cu noi prevederi

Prin art. III al Legii nr. 90 din 29.05.2014 “Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (publicat în Monitorul Oficial din 27 iunie 2014) s-a completat Codul fiscal, cu următoarele prevederi: 1. În cazul distribuirii cotelor de participaţie în capitalul părţii implicate în procesul de lichidare, unor acţionari (asociaţi) ai acestei părţi, plata respectivă nu se impozitează. 2. Dacă contribuabilul persoană juridică sau forma organizatorică cu statut de persoană fizică îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată să prezinte, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, organului teritorial al Serviciului Fiscal de Stat informaţia despre încetarea activităţii, în forma aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Sinteza modificărilor şi completărilor legislaţiei fiscale în luna iunie 2014.

Vezi detalii aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.