29
09 2015
1505

Impozit pe clădiri în Romania în anul 2016

Astfel, conform modificărilor operate la Codul fiscal, pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, proprietarii cărora sunt persoanele fizice, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% din valoarea impozabilă a clădirii. În ceea ce privește clădirile care nu sunt destinate locuințelor și care aparțin unor persoane fizice, acestea vor fi impozitate cu o cotă cuprinsă îântre 0,2% și 1,3%. Cota se aplică asupra valorii, care poate fi: valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii cinci ani; valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii cinci ani; valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii cinci ani. Există o excepție. Clădirile nerezidențiale deținute de proprietari persoane fizice utilizate pentru activități agricole vor fi impozitate aplicând o cotă de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. Clădirile cu destinație de locuințe, aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% și 0,2% din valoarea impozabilă a clădirii. În cazul clădirilor nerezidențiale deținute de firme, acestea vor fi impozitate prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% și 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile. Clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea unor persoane juridice, utilizate pentru activități agricole, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile. În situația în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii trei ani anteriori anului de referință, cota impozitului pe clădiri va fi 5%.

via | www.money.ro

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.