13
12 2013
822

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 11 luni ale anului 2013

În perioada de 11 luni ale anului 2013, planul stabilit în sumă de 9508,0 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 98,6 %, sau în sumă de 9376,7 mil. lei. În perioada de referinţă, contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 6936,8 mil. lei, ce reprezintă o executare a planului la nivel de 98,8 %. Faţă de indicatorul respectiv, înregistrat în aceiaşi perioadă a anului 2012, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 522,5 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 2435,6 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, din care:
  • 1254,7 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 802,3 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat;
  • 346,5 mil. lei - susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi de alocaţii sociale
  • 31,5 mil. lei - transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru compensarea diferenţei de tarife de asigurări sociale obligatorii în sectorul agrar;
  • 0,6 mil.lei - compensarea sumelor anulate a contribuţiilor de asigurări sociale .
Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 4,3 mil. lei. În perioada de 11 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 9770,8 mil. lei, ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,5 %. Creşterea cheltuielilor totale în 11 luni ale anului curent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012 a constituit 855,1 mil. lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În perioada de 11 luni ale anului 2013 cheltuielile au depăşit veniturile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 394,1 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 decembrie 2013 a constituit 76,1 mil. lei.

via www.cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.