28
07 2014
3157

Noi reglementări privind formarea preţurilor la unităţile de alimentaţie publică

Începînd cu 25 iulie 2014 au intrat în vigoare modificări la regulile de formare a preţurilor în unităţile de alimentaţie publică. Conform noilor reguli aprobate unităţile de alimentaţie publică formează preţurile la produsele fabricate şi comercializate în baza preţurilor de achiziţie a produselor, inclusiv a materiei prime, cu aplicarea adaosului comercial la totalul cheltuielilor activităţii operaţionale a unităţii de alimentaţie publică. Cheltuielile de servire a produselor se acoperă din contul adaosului comercial. Mărimea adaosului comercial se aprobă prin ordinul conducătorului unităţii de alimentaţie publică Anterior, era stabilit că pentru recuperarea cheltuielilor întreprinderilor de alimentaţie publică legate de fabricarea şi comercializarea producţiei se aplica un adaos nelimitat la preţurile libere cu amănuntul la materia primă şi produse. Pentru asigurarea culturii adecvate de servire, de asemenea, putea fi stabilit un adaos care se include numai în calculul preţurilor de vînzare la produsele culinare. Se interzice indicarea separată a adaosului pentru servire în contul de plată. Mărimea adaosului, în procente faţă de preţul liber cu amănuntul sau faţă de costul setului de materie primă la calcularea bucatelor şi produselor, precum şi pentru asigurarea culturii adecvate de servire, îl stabilea conducătorul unităţii, prin emiterea unui ordin. Modificarea în cauză vizează pct. 39 din Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 8 noiembrie 2007 „Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 180-183, art. 1281). Completările şi modificările care au intrat în vigoare începînd cu 25 iulie 2014 au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 569 din 16 iulie 2014 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului ”.

via consultantfiscal.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.