18
07 2014
960

PE propune o finanţare mai mare pentru programele care creează locuri de muncă

Parlamentul European (PE) a cerut măsuri mai puternice de combatere a şomajului în rândul tinerilor, propunând chiar finanţare UE mai mare, în viitoarele bugete, pentru programele care creează locuri de muncă, se arată într-un comunicat transmis, joi, agenţiei MEDIAFAX. Parlamentul European a cerut măsuri mai puternice de combatere a şomajului în rândul tinerilor, inclusiv standarde minime pentru ucenicii şi salarii decente, în rezoluţia aprobată joi, dar şi ca finanţarea UE pentru programele care creează locuri de muncă să fie crescută în viitoarele bugete.
O creştere economică de durată este imposibilă fără reducerea inegalităţilor, se arată în textul aprobat cu 502 de voturi pentru, 112 împotrivă şi 22 de abţineri.
Deputaţii europeni au arătat că şomajul în rândul tinerilor a atins un nivel fără precedent, fiind, în medie, de 23 la sută în UE, cu vârfuri de peste 50 la sută în unele state membre, în total 5,3 milioane de europeni sub 25 de ani fiind şomeri. În rezoluţie se arată că implementarea "schemelor de garantare pentru tineri" lansate anul trecut ar trebui monitorizată atent de Comisie, dar şi că finanţarea UE pentru Iniţiativa de combatere a şomajului în rândul tinerilor, în prezent de şase miliarde de euro, trebuie să fie majorată. Deputaţii au arătat că măsurile suplimentare la nivel naţional pot include acţiuni care să descurajeze abandonul şcolar, să promoveze formarea profesională şi uceniciile, precum şi strategii complexe pentru cei care nu au loc de muncă şi nu sunt înscrişi într-un program educaţional.
Statele membre UE ar trebui să utilizeze şi Fondul Social European sau ERASMUS+ pentru a finanţa proiecte care să promoveze uceniciile şi să combată sărăcia şi excluderea socială, spun deputaţii europeni.
Documentul aprobat menţionează şi că este important ca tinerii să obţină calificări transversale, cum ar fi cunoştinţe despre tehnologiile informaţiei, capacitatea de leadership, gândire critică şi limbi străine, printre altele, prin studii în străinătate.
Statele membre care au în vedere posibila viitoare structură a economiilor lor ar trebui să dea prioritate ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii în programele educaţionale, întrucât aceste profile vor fi foarte căutate pe piaţa muncii, se arată în rezoluţie.
Deputaţii mai cer statelor membre să se asigure că tinerii au acces la locuri de muncă de calitate care oferă stabilitate şi siguranţă şi care corespund standardelor de muncă generale şi precizează că guvernele ar trebui să reducă povara administrativă pentru liber profesionişti, micro-întreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, să introducă politice favorabile de taxare şi să creeze un climat mai favorabil pentru investiţiile private, astfel de măsuri putând duce la apariţia de noi locuri de muncă.

via www.mediafax.ro

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.