09
01 2014
954

Pentru prima dată a fost editată publicația ”Statistica teritorială”

Biroul Național de Statistică anunță că pentru prima dată fost elaborată şi editată publicaţia „Statistica teritorială”, ediția 2013, care cuprinde informaţie vizînd situaţia social-economică şi demografică în profil teritorial (regiuni de dezvoltare/municipii, raioane şi zone statistice) în perioada anilor 2008-2012. Culegerea prezintă date statistice sub formă de tabele din următoarele domenii de activitate: organizarea administrativ-teritorială, mediul înconjurător, populația, forța de muncă, veniturile și cheltuielile populației, locuințe, educație, educație, ocrotirea sănătății, protecția socială a populației, cultură, turism, infracțiuni, industrie, agricultură, investiții în active materiale pe termen lung și construcții, transporturi, tehnologii informaționale, antreprenoriat. Este de menţionat, că publicaţia de faţă conţine o prezentare nouă a indicatorilor principali în profil teritorial din diverse domenii sub formă de hărţi, 43 la număr, pentru a facilita utilizarea datelor statistice şi a le prezenta într-o formă mai accesibilă şi atractivă tuturor categoriilor de utilizatori. Publicaţia a fost elaborată cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi a Guvernului României şi editată în cadrul Proiectului Comun ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional”. Publicația poate fi accesată pe pagina web la rubrica Produse și servicii / Publicații / Statistică teritorială.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.