21
01 2016
1293

România: Cele 26 de modificări importante pe care le aduce noul Cod Fiscal ȋn 2016

Din punct de vedere fiscal anul 2016 ne aduce pe de o parte măsuri de relexare fiscală prin reduceri de preţuri la produse şi servicii în urma scăderii cotei TVA la 20%, iar în unele cazuri la 9% şi chiar 5%, reducerea impozitului pe dividende la 5%, dar şi contribuţii suplimentare pentru PFA - uri prin obligativitatea plăţii contribuţiei individuale la pensii în procent de 10,5 %, scumpiri la impozitele de locuinţe şi terenuri. Ne propunem să prezentăm principalele modificări legislative ale Codului Fiscal cu aplicabilitate din anul 2016: IMPOZITUL PE PROFIT 1. Se menţine cota generală de 16%, pentru impozitul pe profit. Pentru societăţile care desfăşoară activităţi din domeniul barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor sau cazinourilor, cota de impozit pe profit nu poate să fie mai mică de 5% din total venituri realizate. 2. Constatăm introducerea în Codul Fiscal a unei proceduri similare cele de corectare a erorilor contabile în sensul ca dacă în anul curent se identifică o eroare de calcul a impozitului pe profit aferentă unui exerciţiu închis iar eroarea este nesemnificativă, corectarea se face pe seama profitului anului curent. Dacă eroarea este semnificativă se impune corectarea pe seama rezultatului fiscal al anului la care se referă eroarea. 3. Se remarcă noua definiţie a cheltuielilor deductibile conform căreia sunt deductibile cheltuielile efectuate în scopul realizării activităţii economice. 4. Facilitatea de profit reinvestit se acordă atât pentru echipamentele din grupa 2.1 cât şi din clasa 2.2.9 din Catalogul mijloacelor fixe, respectiv Echipamente tehnologice (maşini, utilajele şi instalaţii de lucru) şi Calculatoare electronice şi echipamente periferice. Maşini şi aparate de casă, control şi facturat. Observăm extinderea bunurilor aflate în sfera profitului reinvestit şi lărgirea sferei către calculatoare şi echipamente de facturare. 5. Se extinde categoria de venituri neimpozabile pentru sumele colectate de operatorii responsabili cu gestionarea deşeurilor. 6. Cheltuielile de protocol sunt deductibile în cotă de 2% asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuiala cu impozitul pe profit şi cheltuiala de protocol. Nu se fac ajustări fiscale, se porneşte de la profitul brut contabil. 7. Cheltuielile sociale se pot acorda în valoarea de pănă la 5% din cheltuielile cu salariile subliniem majorarea plafonului. 8. Cheltuielile de sponsorizare reduc impozitul pe profit în procentul de 0,5% (5 la mie) din cifra de afaceri, fără a depăşi 20% din impozitul pe profit şi se pot raporta pe o perioadă de 7 ani. Are loc majorarea procentului din cifra de afaceri. 9. Pentru împrumuturile pe termen lung de la alte entităţi se reduce la 4% nivelul ratei dobânzii când aceasta este în valuta ce poate fi deductibilă, condiţionat de gradul de îndatorare. În anul 2015, acest procent era de 6%. IMPOZITAREA PERSOANELOR FIZICE INDEPENDENTE 10. Întroducerea obligatorie a contributiei individuale la pensii în procent de 10,5% din venitul net realizat de o persoană. Această contributie este plafonată superior la un plafon anual de 5 x salariul mediu pe economie x 12 luni. Contribuţia individual la sensii este achitată chiar dacă persoana fizică autorizată este salariată la un angajator. Este important de ştiut că cota de 10,5%, nu asigură un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o treime din aceasta. Pentru a beneficia de pensie întreagă trebuie achitată şi contribuţia angajatorului în procent de 15,8%. IMPOZITUL PE DIVIDENDE 11. Cota de impozit pe dividend scade de la 16% la 5%. TVA 12. Cota generală aplicabilă începand cu 1 ianuarie 2016 este de 20%. Anul 2017 aduce noi modificări în privinţa cotei generale aplicabile urmând a se diminua la 19%. 13. Se vor aplica următoarele cote reduse:
  • Cota de 9% pentru următoarele medicamente, cazarea în sectorul hotelier, alimente, servicii de restaurant şi catering.
  • Se extinde aplicarea cotei reduse de 5% pentru cărti, manuale scolare, reviste şi pentru accesul la evenimente culturale şi sportive, accesul la muzee, case memoriale, târguri sau expoziţii.
  • Se pastrează cota de TVA de 5% şi pentru vânzarea de locuinţe sociale în schimb se modifică condiţiile de aplicare în sens favorabil cumpărătorului.
14. Se introduce o măsură tranzitorie pentru ajustarea TVA pentru alte bunuri decât cele de capital când acestea nu mai sunt folosite în activităţi taxabile. 15. Se extinde măsura de taxare inversă (simplificare a TVA fără plata efectivă a TVA ) pentru: - Clădiri, părţi de clădire şi terenuri; - Furnizarea de telefoane mobile; - Furnizarea de console de jocuri, tablete pc şi laptopuri. ACCIZELE 16. S-a eliminat acciza neamortizată pentru cafea, bere/bază de bere din amestecul cu băuturi nealcoolice, băuturi fermentate altele decât bere şi vinuri precum şi pentru produsele de lux pentru iahturi, autoturisme cu capacitatea cilindrică mai mare de 3.000 cmc, confecţii din blănuri, bijuterii. Râmân ca produse supuse accizelor neamortizate lichidul cu nicotina din ţigareta electronică şi tutunul conţinut în produse din tutun încălzit. 17. În ceea ce priveşte cursul euro practicat pentru calculul accizelor aferente anului 2016, se va menţine la nivelul anului precedent de 4,7380 lei/euro. Acest lucru este datorat scăderii inflaţiei faţă de anul precedent. Conform comunicatului de presă înaintat de Institutul Naţional de Statistică din 12 octombrie 2015, preţurile de consum în luna septembrie 2015 comparativ cu luna septembrie 2014 au fost mai mici cu - 1,7% măsurate prin IPC şi cu -1,5%, măsurate prin IAPC. TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE 18. Clasificarea clădirilor în rezidenţiale, nerezidenţiale şi cu destinaţie mixtă. 19. Pentru clădirile rezidenţiale detinute atât de persoane fizice cât şi de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2 %, asupra valorii impozabile a clădirii. 20. Pentru clădirile nerezidenţiale deţinute atât de persoane fizice, cât şi de persoane juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii clădirii. 21. Valoarea impozabilă pentru clădirile nerezidenţiale deţinute de persoane fizice, trebuie stabilită pe baza unui raport de evaluare dacă aceasta nu a fost construită sau dobândită în ultimii 5 ani. 22. În cazul în care valoarea unei clădiri nerezidenţiale deţinută de o persoană fizică nu poate fi calculată, impozitul se determină prin aplicarea cotei de 2% aplicată asupra valorii impozabile determinate ca şi când clădirea ar fi fost rezidenţială. 23. Pentru clădirile cu destinaţie mixtă deţinute de persoanele fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 24. În cazul neactualizării valorii impozabile a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă pentru proprietarii de clădiri persoane juridice, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%. 25. Eliminarea taxei hoteliere. TAXA PE CONSTRUCŢII 26. Rămâne în procent de 1%, urmând a fi eliminată începând cu 1 ianuarie 2017.


via | www.zf.ro

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.