08
08 2013
1111

România: De la 1 septembrie, Codul fiscal obliga la noi taxe

1. Începând cu 1 septembrie 2013 se aplică cota redusă de TVA de 9% la livrarea de bunuri cum sunt:
 • toate sortimentele de pâine, precum şi următoarele specialitati de panificatie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se incadreaza în grupa de produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;
 • făina albă de grâu, făină semialba de grâu, făină neagră de grâu şi făină de secară, care se incadrează la codul CAEN/CPSA 1061;
 • triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se incadreaza la codul NC 1001 99 00 şi secară, care se incadreaza la codul NC 1002 90 00.
2. Se aplică măsurile de simplificare (taxarea inversă) prevăzute la art. 160 din Codul Fiscal şi pentru următoarele operaţiuni:
 • livrarea de energie electrică către un comerciant persoana impozabilă.
Comerciantul persoana impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumparările de gaz, de energie electrică şi de energie termică sau agent frigorific, o reprezintă revanzarea de astfel de produse şi al cărei consum propriu de astfel de produse este neglijabil. Pentru a aplica taxarea inversă, furnizorul de energie electrică trebuie să obţină din partea cumpărătorului dovada ca acesta este un comerciant persoana impozabilă, respectiv:
 • licenţa de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, care atesta calitatea de comerciant de energie electrică a cumpărătorului;
 • declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică o reprezintă revanzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.
 • transferul de certificate verzi.
Potrivit art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de producere a energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, certificatul verde reprezintă titlul ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de energie electrică. Atenţie! Prevederile referitoare la aplicarea taxării inverse pentru livrările de cereale şi plante tehnice, livrarea de energie electrică şi transferul de certificate verzi se aplică până la 31 decembrie 2018 inclusiv. 3. Vor fi supuse accizelor extinzându-se sfera produselor cu acciza nearmonizată următoarele categorii de bunuri:
 • bijuterii din aur şi/sau platina cu codul NC 7113 19 00, cu excepţia verighetelor. Acciza este de 1 euro/gram pentru bijuteriile cu până la 14 K şi de 2 euro/gram pentru cele de peste 14K.
 • confecţii de blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 si 4303 10 90. Acciza este între 50 si 1.200 euro/bucata, în funcţie de costul de achiziţie sau producţie al blănurilor.
 • iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă. Acciza este între 500 euro/metru liniar pentru iahturile şi navele care au lungimea egala sau mai mare de 8 metri şi de 10 euro/CP pentru navele cu motor peste 100CP.
 • autoturisme şi autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achiziţionate intracomunitar noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 si 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egala cu 3.000 cm cubi. Acciza este de 1 euro/cm cub.
 • arme de vânătoare şi arme de uz personal, altele decât cele de uz militar sau de uz sportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00. Acciza este între 50 si 1.500 euro/bucata, în funcţie de costul de achiziţie al armelor.
 • cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentru armele de vânătoare şi armele de uz personal, cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30. Acciza este între 0,1 si 0,4 euro/bucata.
4. Începând cu 1 septembrie 2013, s-a majorat şi acciza la alcoolul etilic de la 750 euro/hl alcool pur la 1.000 euro/hl alcool pur.

via fiscalitatea.manager.ro

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.