10
01 2014
1174

România este „campioană“ la numărul de declaraţii şi plăţi fiscale: 107 în trimestrul I. Relaţia cu Fiscul este „o permanentă aventură“

Numărul de taxe şi contribuţii din România şi plăţile aferente continuă să rămână mare comparativ cu ţările dezvoltate, astfel că firmele ajung să aloce mai mult timp pentru administrarea fiscală a afacerii decât pentru a se ocupa de business. Banca Mondială a ajuns la concluzia că România are cele mai multe plăţi fiscale din UE, pentru achitarea cărora o companie pierde anual 200 de ore. Consultanţii fiscali caracterizează relaţia contribuabilului român cu Fiscul ca fiind „o permanentă aventură“, el trebuind să se înarmeze cu foarte multă răbdare când se duce la ghişeele Fiscului. Modificările frecvente ale le­gis­laţiei fiscale, numărul ma­re de taxe şi contribuţii şi plă­ţi aferente acestora, pre­cum şi lipsa de transparenţă a autorităţilor în procesul de elaborare a le­gi­lor şi ordonanţelor de urgenţă în domeniul fis­cal continuă să bulverseze oamenii de afaceri. Pentru a compensa majorările de pensii şi sa­­larii, guvernul a venit cu o creştere a fisca­li­tă­ţii în acest an. Schimbările fiscale pentru 2014 vin după ce în 2013 Finanţele au venit cu două valuri de modificări de taxe. În plus, numărul de taxe şi contribuţii şi plă­ţile aferente acestora continuă să fie mare. O companie din România face în fiecare an 39 de plăţi către stat în contul taxelor şi con­tri­bu­ţiilor, de trei ori mai multe faţă de me­dia UE, iar cea mai mare parte din povara fis­cală este dis­tribuită pe muncă, conform unui raport pu­bli­cat de Banca Mondială. Pen­tru achitarea taxelor o companie pierde anual 200 de ore.
„Contribuabilul român este într-o perma­nentă aventură în relaţia cu Fiscul. În fiecare an ai emoţii şi nu ştii la ce modificări fiscale să te aştepţi, dacă vei ajunge să plăteşti taxele, dacă angajaţii vor fi su­fi­cienţi pen­tru a de­pu­ne toa­te de­cla­ra­ţi­ile. Numărul de impozite şi taxe este foar­te ma­re. Când ai şi sa­lariaţi ajungi să faci foar­te multe plăţi. Mai devreme de doi ani nu cred că pu­tem să vedem o îmbu­nă­tăţire a si­tua­ţiei“,
a comen­tat Emilian Duca, partener al firmei de consultanţă Tax & Business Solutions. România se află pe poziţia 134 în clasa­men­tul Paying Taxes 2014, raport realizat de Banca Mondială şi compania de consultanţă şi audit PwC. În 2012, România ocupa locul 136. În top România este devansată de Bul­garia (locul 81), Republica Moldova (95), Botswana (47), Afganistan (98), Bangladesh (100) sau Bhutan (104). Ramona Jurubiţă, partner, deputy head ta­xation services la firma de audit şi consul­tan­ţă KPMG, spune că relaţia contri­bua­bi­lu­lui român cu Fiscul este una în care con­tri­bua­bilul trebuie să fie 24 de ore din 24 cu ochii deschişi, astfel riscă să nu fie la curent cu toa­te modificările şi obligaţiile fiscale. „Şi chiar şi aşa, tot are parte de surprize, pentru că nu tot ceea ce e scris în textul de lege este clar.“
„Iar dacă contribuabilul mai are neşansa să trebuiască să fie prezent fizic la unul din ghişeele administraţiei fiscale atunci va trebui să se înarmeze cu foarte multă răbdare. Şi asta pentru ca lipsa conectarii bazelor de date fiscale, si nu numai, este unul din principalele neajunsuri ale administratiei fiscale“.
O altă problemă legată de legislaţia fiscală este în zona dialogului social. „Modalitatea în care autorităţile încearcă să impună modificările legislative, fără să le supună unei dezbateri cu reprezentanţii mediului de afaceri din România, nu poate decât să ne dezamăgească şi să îi pună pe gânduri pe investitori. Atunci când Guvernul mimează dialogul nu ar trebui să se aştepte decât la unul din două lucruri din partea contriibuabililor: fie ca aceştia să mimeze la rândul lor conformarea fiscală, fie (în cazul celor străini) să decidă să plătească impozite în altă parte. Afirmaţia mea este confirmată de rezultatele execuţiei bugetare a ultimilor ani, întrucât şi guvernele anterioare au folosit exact aceeaşi abordare. Iar efectele pe termen mediu şi lung nu pot fi decât dezastruase!“, consideră Gabriel Sincu, executive director în departamentul de taxe al EY România. Fiscul a intrat într-un proces de restructurare şi modernizare cu sprijinul Băncii Mondiale. Dan Manolescu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor spunea la sfârşitul anului trecut că ministerul vrea, prin informatizarea Fiscului, ca toate declaraţiile să poată fi depuse online, dar şi să preia soluţii informatice aplicabile în România pentru o mai bună colectare a taxelor şi dezvoltarea mediului de afaceri.

via www.zf.ro

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.