19
08 2013
65447

Serviciul Vamal: Vinieta achitată la timp

Vinieta - taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicolele neînmatriculate în Republica Moldova se aplică începînd cu 1 noiembrie 2012. Perceperea vinietei se efectuează de către organul vamal, care eliberează un certificat standardizat ce confirmă achitarea vinetei și termenul de valabilitate. De la începutul anului curent Serviciul Vamal a eliberat peste 200 de mii vinete, care în sumă au alocat un venit de peste 25 mln lei în bugetul de stat al țării. Serviciul Vamal vine în întîmpinarea contribuabililor care intra pe teritoriul Republicii Moldova cu autoturisme neînmatriculate în țară creîndu-le condiții optime de achitarea a taxei. Astfel, cetățeni pot achita vinieta, inclusiv pentru prelungirea termenului, în orice birou vamal, post vamal intern sau de frontieră la intrarea în ţară. În temeiul unei analize, privind respectarea prevederilor de achitare a taxei pentru drumuri, Serviciul Vamal atrage atenție contribuabililor asupra respectării termenilor și modului de achitare a acestei taxe în bugetul statului pentru a evita sancționarea contravențională. De la începutul anului curent pentru încălcarea termenului de 180 de zile au fost întocmite 1426 procese verbale. Atenționăm, că perioada de valabilitate a vinetei începe de la ora 0:00 a zilei solicitate de utilizator și expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa. Perioada de valabilitate a certificatelor care atestă achitarea vinietelor, nu poate depăși cumulative 180 zile pe parcursul unui an calendaristic, iar în cazul schimbării deținătorului autovehicolului sau al cedării dreptului de folosință asupra acestuia vineta își menține valabilitatea. Cu referire la fapte de conducere a unui autovehicol pe drumurile naționale fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mică/mai mare de 7 zile, pentru aceste contravenții de către Serviciul Vamal de la începutul anului curent au fost întocmite 3364 procese verbale. În acest context reamintim, că în baza art.232, alin 3 și 4 din Codul Contravențional al RM, conducerea vehicului neînmatriculat în RM, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mică de 7 zile se sancționează cu amendă de 2000 lei. Săvîrșirea repetată, în cursul aceluiași an calendaristic a contravenției de către o persoană fizică se sancționează deja cu o amendă de 2600 lei, iar o persoană juridică achită o amendă de 4000 lei. În cazul în care este atestată conducerea vehiculului pe drumurile publice fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare de 7 zile se sancționează cu o amendă de 2600 lei, iar săvîrșirea repetată a aceleiași contravenții de către o persoană fizică se sancționează cu o amendă de 3000 lei și pentru o persoană juridică se aplică o amendă de 6000 lei. Serviciul Vamal face apel la atitudine responsabilă a cetăţenilor și respectarea procedurii de achitare a taxei - Vinieta din timp. Concomitent persoanele sunt atenționate să nu recurgă la acţiunile ce sfidează legislaţia, implicit falsificarea Vinietei. Datorită mecanismelor de control şi sistemului automatizat de evidenţă gestionat de Serviciul Vamal orice tentativă de fraudare a legii va fi depistată cu aplicarea sancţiunilor conform legii. Atenţionăm cetăţenii de bună credinţă că achitarea Vinietei în alte locuri decît birouri şi posturi vamale nu este legitimă. În conformitate cu legea nr.221 din 19 octombrie 2012, taxa pentru folosirea drumurilor „vineta" nu se aplică asupra unităților de transport cu numere de înregistrare în regiunea stîngă a Nistrului. Pentru mai multe informații puteți contacta Centrul de Apel (Call Center) cu numărul unic de telefon +373 22 574 111.

via www.customs.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.