09
07 2016
900

Сontribuabilii din România pot plăti cu cardul la Trezorerie

Contribuabilii care deţin un card bancar au de-acum posibilitatea achitării taxelor şi impozitelor la POS-urile instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei, potrivit unui act normativ. În total, 50 de tipuri de obligaţii bugetare pe care persoanele fizice le vor putea achita prin intermediul cardurilor bancare. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 501 din 5 iulie şi a intrat în vigoare la momentul publicării. Prin intermediul acestui act normativ, autorităţile au aprobat 50 de tipuri de creanţe fiscale ce pot fi plătite cu ajutorul cardurilor bancare, la POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Totuşi, de această facilitate se vor putea bucura doar persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal, deci nu şi firmele. Astfel, de-acum încolo, persoanele fizice şi persoanele fizice autorizate (PFA) pot plăti cu cardul următorele obligaţii bugetare:
  • impozitul pe venit, incluzând, printre altele, impozitul pe veniturile din salarii şi cel pe venituri din activităţi independente;
  • accizele, inclusiv cele încasate din vânzarea de alcool etilic sau ţigarete;
  • contribuţiile de asigurări sociale, inclusiv cele datorate de PFA, titularii întreprinderilor individuale sau familiale;
  • contribuţiile de asigurări sociale de sănătate, incluzând contribuţiile datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau din chirii;
  • taxa pe valoare adăugată (TVA), mai precis TVA încasată pentru operaţiuni interne;
  • alte taxe şi tarife, inclusiv taxele consulare;
  • amenzile, penalităţile şi confiscările, ca de exemplu amenzile aplicate de Direcţia antifraudă fiscală sau de alte instituţii de specialitate, dar şi amenzile judiciare sau penalităţile de nedeclarare.
Notă: Plata cu cardul la ghişeele Fiscului ar fi trebuit să fie posibilă încă de la finalul anului 2014, atunci când Trezoreria Statului a fost autorizată ca acceptator de plată cu cardul bancar, prin intermediul OUG nr. 62/2014. Totuli, în lipsa normelor metodologice de aplicare a acestei reglementări, măsură nu a putut fi efectiv pusă în practică. Aveţi detalii aici. Lista completă cu cele 50 de tipuri de taxe şi impozite ce pot fi plătite de contribuabilii persoane fizice cu cardul poate fi consultată în fişierul ataşat acestui articol. În curând, românii ar putea plăti şi online taxele şi impozitele În luna februarie, reprezentanţii din Ministerul Finanţelor Publice (MFP) anunţau că Trezoreria Statului va deveni acceptator de plăți electronice pentru plata online a impozitelor și taxelor, astfel încât toţi contribuabilii care posedă carduri Mastercard sau Maestro să poată plăti direct de acasă sau de la serviciu, fără a le fi percepute comisioane la tranzacţii, taxele şi impozitele pe care le datorează atât la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, cât și la cele administrate de alte instituții publice. De altfel, achitarea online a taxelor şi impozitelor administrate de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), primării şi alte instituţii ar fi trebuit să fie posibilă din luna mai, în condiţiile în care MFP estima un termen de cel mult trei luni pentru implementarea tehnică a sistemului. Ulterior, la finalul lunii mai, ministrul Finanţelor anunţa că ANAF a demarat procedurile de înrolare pe platforma Ghiseul.ro, iar din toamnă contribuabilii își vor putea plăti online impozitele și taxele datorate Fiscului. Contribuabilii își pot plăti online anumite taxe și prin ghișeul virtual de plăți De câţiva ani, anumiţi contribuabili au posibilitatea de a-și plăti online taxele și impozitele, prin intermediul ghișeului virtual de plăți, numit "Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar" (SNEP). Practic, sistemul dă contribuabililor posibilitatea de a achita online impozite pe proprietăți și taxe, precum și amenzi contravenționale, cu deducerile aferente plății în 48 de ore. Plata online este, însă, posibilă doar dacă instituțiile către care se efectuează plata sunt înregistrate în SNEP. În momentul de față, doar anumite primării din România acceptă această modalitate de plată. Lista lor completă este prezentată aici. Potrivit reglementărilor în vigoare, instituțiile publice acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea). În cazul în care contribuabilul va opta pentru plata impozitelor și taxelor utilizând cardul bancar, atunci poate utiliza carduri Visa, Visa Electron, Mastercard și Maestro emise de orice bancă din țară sau străinătate. Conform portalului www.ghișeul.ro, prin intermediul căruia se realizează plățile online, SNEP pune la dispoziția utilizatorilor două secțiuni, una de plată cu autentificare și una de plată fără autentificare. Un ghid complet al procedurii de plată online a taxelor şi impozitelor, prin intermediul ghişeului virtual de plăţi, găsiţi aici.

via | www.avocatnet.ro

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.