15
07 2016
3017

Aveți exemple de evidența salariului sau evidența mijloacelor fixe sau oricare altă evidentă? Dacă nu, spuneti-mi unde pot găsi astfel de evidențe?

Exemple aferente ţinerii contabilităţii compartimentelor „salariul” sau „mijloace fixe” etc. se pot găsi în literatura de specialitate:— „Contabilitate financiară”, ediţia II, Chişinău, 2003, ASEM şi ACAP, elaborată în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC), Comentarii aferente acestor standarde şi Planului de conturi contabile, care au fost în vigoare pînă la 01 ianuarie 2014. — „Contabilitatea impozitelor”, Chişinău, 2005, ASEM. Conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 118 din 06 august 2013, au fost aprobate alte Standarde Naţionale de Contabilitate şi Indicaţiile metodice, care conţin exemple şi se aplică (conform prevederilor menţionate la pct. 1 din acest ordin) de entităţi cu titlu de recomandare de la 1 ianuarie 2014 şi obligatoriu – de la 1 ianuarie 2015. Astfel, evidenţa contabilă aferentă:
  • mijloacelor fixe — se ţine în baza SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”,
  • salariului — se ţine în baza SNC „Capitalul propriu şi datorii”.
Totodată, entitatea elaborează Politici contabile şi planul de conturi de sine stătător, în baza SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare” şi Planului de conturi contabile, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 119 din 06.08.2013. Ţinînd cont de faptul că legislaţia se modifică, exemple privind ţinerea contabilităţii se găsesc în jurnalele de specialitate cum ar fi: „Contabilitate şi Audit”, Monitorul Fiscal Fisc MD, „Бухгалтерские и налоговые консультации”, site „contabilsef.md”, etc. Literatura de specialitate o puteţi găsi în biblioteca Asociaţiei Contabililor Profesionişti (ACAP), adresa: mun.Chişinău, str.Mitropolit Varlaam, 65, etajul 4.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.