14
07 2016
8053

Calcularea amortizării fondurilor fixe: clădiri, mijloace de transport, tractoare, autogreidere, inventar – în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

Uzura mijloacelor fixe la instituţiile publice finanţate din bugetul public naţional se calculează conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 Cu privire la aprobarea Planului de conturi în sistemul bugetar și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. Uzura mijloacelor fixe se calculează pentru mijloacele fixe cu durata de funcționare utilă mai mare de un an, se determină în ultima zi lucrătoare a anului şi se calculează pentru lunile următoare ale anului de gestiune din luna procurării, constituirii sau a punerii în funcţiune ale acestora. Calculul uzurii mijloacelor fixe nu poate depăşi 100 % din valoarea lor. Pentru autorităţi/ instituţii bugetare calcularea uzurii mijloacelor fixe se efectuează conform metodei casării liniare (uniforme) a valorii uzurii. Metoda casării liniare (uniforme) a valorii uzurabile stabileşte casarea (repartizarea) ultimei în cursul duratei de serviciu a mijloacelor fixe, care depinde de durata termenului de funcţionare utilă. Modul de determinare a duratei de funcţionare utilă a mijloacelor fixe şi a activelor nemateriale este expus în Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin HG nr. 338 din 21 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare. Formulele contabile aferente calculării uzurii mijloacelor fixe sunt: Debit 231 „Cheltuile privind uzura mijloacelor fixe“, respectiv subcontul 231100 la clădiri, 231400 la tractoare și 231500 la mijloace de transport Credit 391 „Uzura mijloacelor fixe“, la fel pe subconturile respective, 391100 la clădiri, 391400 la tractoare și 391500 la mijloace de transport. În conformitate cu prevederile art. 51 din CF, sînt scutite de impozit autorităţile publice şi instituţiile publice finanţate din bugetul public naţional. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, fiind o instituitei publică si îndeplinind rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor, este scutit, potrivit art. 51 din CF, de impozit pe venit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.