20
07 2016
17563

Care sunt formulele contabile in cazul restituirii a contravalorii unui bun returnat de catre cumpărător în comerțul cu amănuntul? Care vor fi inregistrările în registrul de vînzări și în Declarația privind TVA?

În practica de toate zilele sunt cazuri de returnare a mărfurilor (mai ales în comerţul cu amănuntul) din diferite pricini, de exemplu, marfa primită nu este calitativă, sau nu corespunde asortimentului indicat în contract. În contabilitate operaţiunile privind returnarea mătfurilor se reflectă după recunoaşterea de către vînzător a pricinii înaintate de cumpărător, adică după semnarea următoarele documente:
  • Procesul verbal privind returnarea mărfii (în care este necesar să fie indicată data şi denumirea mărfii, motivul returnării şi cantitatea mărfii, etc.).
  • Factura (de expediţie) eliberată de cumpărător (în care este necesar să fie indicată denumirea, cantitatea şi preţul mărfii returnate etc).
  • Factura fiscală eliberată de vînzător (în care se indică denumirea mărfii, cantitatea şi preţul mărfii returnate cu semnul „–” (minus) şi în col. 4 de indicat ”retur de marfa în baza facturii –seria, număr, data şi procesului verbal din data cutare”, etc.).
  • Contabilizarea la vînzător a operaţiunilor de returnare a mărfurilor depinde de perioada în care a avut loc returnarea acestor mărfuri.
Exemplu 1. În cazul cînd mărfurile returnate de la cumpărători (fiindcă nu este calitativă) au avut loc în perioada de gestiune în care acestea au fost vîndute, atunci valoarea contabilă a mărfurilor returnate se înregistrează ca stornare prin diminuarea concomitentă a cheltuielilor curente şi majorarea stocurilor. Debit 7112 „Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute” în sumă de (850 lei) Credit 2171 „Bunuri procurate în vederea revînzării” în sumă de (850 lei) Iar valoarea de vînzare a acestei mărfi returnate se înregistrează ca stornare prin diminuarea concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente (și totodată a datorii privind T.V.A., în cazul livrării impozabile cu T.V.A.); Debit 2211 „Creanţe comerciale din ţară” în sumă de (1200 lei) Credit 6112 „Venituri din vînzarea mărfurilor” în sumă de (1000 lei) Credit 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” în sumă de (200 lei) Exemplu 2. În cazul în care vînzarea şi returnarea bunurilor au loc în perioade de gestiune diferite, atunci costul vînzărilor nu se ajustează, iar pierderile din returnarea mărfurilor se înregistrează ca cheltuieli curente sau se compensează pe seama provizionului constituit anterior (în conformitate cu politicile contabile a entității): a) valoarea contabilă și valoarea de vînzare a mărfii returnate se înregistrează ca majorare a stocurilor şi diminuare a creanţelor curente, utilizînd contului de gestiune 833 „Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute” şi anume; Debit 2171 „Bunuri procurate în vederea revînzării” în sumă de 850 lei Credit 833 „Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute” în sumă de 850 lei. și Debit 2211 „Creanţe comerciale din ţară” în sumă de (1000) lei Credit 833 „Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute” în sumă de (1000) lei, Iar ajustarea T.V.A. se înregistrează prin formula contabilă: Debit 2211 „Creanţe comerciale din ţară” în sumă de (200 lei) Credit 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” în sumă de (200 lei) b) pierderile din returnarea mărfii:
  • dacă creanţele nu au fost achitate pînă la data returnării mărfurilor:
Debit 7128 „Cheltuieli privind returnările şi reducerile” sau 538 ”Provizioane curente” în sumă de 150 lei, Credit 833 „Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute” în sumă de 150 lei,
  • dacă creanţele au fost achitate pînă la data returnării bunurilor
Debitit 2211 ”Creanţe comerciale din ţară” în sumă de 1200 lei Credit 242 ” Conturi curente în monedă naţională” în sumă de 1200 lei Standardul de contabilitate ”Cheltuieli” mai prevede, că cheltuielile de distribuire recunoscute se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente concomitent cu majorarea datoriilor, amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale, diminuarea stocurilor, creanţelor şi altor active, decontarea costurilor activităţilor de bază şi/sau auxiliare, decontarea pierderilor din returnarea mărfurile vîndute în perioadele de gestiune precedente etc. Conform prevederilor articolului 118 din CF, factura fiscală eliberată cu semnul „–” (minus) urmează a fi reflectată în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri şi servicii. Astfel de înregistrare este prevăztă şi în art. 98 b) din CF, anume are loc ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile, în temeiul unor pricini obiective (cum este în cazul examinat – returnarea mărfii în baza documentelor indicate mai sus). Dat fiind faptul, că Declaraţia privind TVA se întocmeşte în baza datelor reflectate în Registrele de evidenţă a livrărilor pentru perioada fiscală respectivă, sumele cu „–” (minus) vor influenţa corespunzător asupra valorii livrărilor de mărfuri şi servicii. De exemplu, dacă valoarea impozabilă a mărfii returnate este la cota de 20%, atunci valorea impozabilă a livrării şi T.V.A. aferentă vor fi reflectate în boxele 1 şi 2 din Declaraţia privind TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.