21
07 2016
26296

Care sunt formulele contabile la efectuarea operaţiunilor prin POS-terminale?

Tot mai multe cumpărături, efectuate de către persoanele fizice din Moldova, sunt achitate prin utilizarea cardului bancar, în loc de numerar. Cardul reprezintă un instrument de plata electronică, ce permite deţinătorului să utilizeze banii depuşi intr-un cont, pentru a efectua operaţiuni de retrageri de numerar, precum plata unor bunuri şi servicii achiziţionate de la comercianţi, care acceptă plata prin POS-terminale. Documentele justificative acceptate la înregistrarea in contabilitate sunt: factura fiscală, bonul fiscal (bonul emis de vînzător sau de bancomat), extrasul de cont pentru contul ataşat cardului. De exemplu, la înregistrarea plăţilor, efectuate cu cardul pentru marfa achiziţionată de către persoanele fizice, în evidenţa contabilă se face în baza Politicilor contabile a entităţii, care utilizează POS-terminalul, astfel: 1. Pe măsura livrării mărfii procurate în vederea revînzării, se contabilizează concomitent majorarea creanţelor şi a veniturilor sau datoriilor curente aferente T.V.A.: Debit 832 „Încasări din vînzarea bunurilor în numerar” sau 2213 „Alte creanţe comerciale”, cînd se solicită de cumpărător factura şi Credit 6112 „Venituri din vînzarea mărfurilor” Credit 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată”, dacă bunul achiziţionat este supus T.V.A. Totodată, marfa vîndută se casează înregistrînd formula contabilă: Debit 7112 „Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute Credit 2171 „Bunuri procurate în vederea revînzării” 2. Pimirea numerarului la contul bancar al entităţii (Deoarece numerarul aferent plăţii cu cardul pentru bunurile sau serviciile achiziţionate se efectuează prin intermediul băncii şi primirea numerarului se înregistrează la contul bancar al entităţii mai tîrziu decît momentul efectuării achiziţiei, se recomandă de utilizat un cont contabil intermediar, de exemplu, contul 2343). Debit 2421 „Numerar la conturi nelegat” Credit 2343 „Creanţe privind alte operaţii”, se ţine analitica pe bănci, în cazul cînd sunt utilizate mai multe POS-terminale de mai multe bănci. 3. Înregistrarea creanţei concret pe banca, pe sumele încasate de la cardurile cumpărătorilor (în baza Raportului prezentat de bancă şi a Registrului maşinei de casă şi control prezentate de vînzătorii entităţii), Debit 2343 „Creanţe privind alte operaţii”, Credit 832 „Încasări din vînzarea bunurilor în numerar” sau 2213 „Alte creanţe comerciale” 4. Banca, care deserveşte POS terminalul agentului economic, percepe în baza contractului cu entitatea un comision din suma tranzacţiei, la care înregistrăm formula contabilă: Debit 7138 „Alte cheltuieli administrative” Credit 2343 „Creanţe privind alte operaţii” Conform p. 19 din SNC „Creanţe şi investiţii financiare”, în cadrul operaţiunilor de intermediere (în baza contractului de comision) creanţele comerciale se contabilizează la valoarea totală, ca majorare concomitentă a creanţelor şi datoriilor, cu excepţia comisionului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.