18
07 2016
16122

În urma inventarierii au fost depistate surplusuri si neajunsuri. Cum se reflectă?

Rezultatele inventarierii se înregistrează în contabilitate în baza deciziei (ordinului) conducătorului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, conform prevederilor Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din 29.05.2012 (în continuare Regulament) și Planului de conturi contabil. Plusurile constatate cu ocazia inventarierii se evaluează astfel:
 1. imobilizările necorporale şi corporale, stocurile şi alte active curente – la valoarea justă la data constatării;
 2. creanţele, datoriile, mijloacele şi documentele băneşti – la valoarea nominală.
Lipsurile şi pierderile din deteriorarea bunurilor se evaluează:
 1. imobilizările necorporale şi corporale – la valoarea de bilanţ la momentul constatării acestora;
 2. stocurile şi alte active curente – la valoarea de bilanţ (cost efectiv, valoare de intrare, valoarea realizabilă netă);
 3. bunurile deteriorate parţial – la suma pierderilor efective stabilite de comisia de inventariere sau experţi independenţi;
 4. creanţele, datoriile, mijloacele şi documentele băneşti – la valoarea nominală.
Se permite compensarea reciprocă a plusurilor cu lipsuri pentru aceeaşi perioadă de gestiune, acelaşi gestionar, aceeaşi subdiviziune şi la aceeaşi denumire. Comisia de inventariere prezintă propuneri privind posibilitatea efectuării compensării reciproce. Decizia definitivă o ia conducătorul entităţii în baza propunerilor prezentate. În contabilitate plusurile de active obţinute în urma compensării lipsurilor cu plusurile se înregistrează:
 1. imobilizările necorporale şi corporale, activele curente – ca majorare concomitentă a imobilizărilor corporale, activelor curente (de exemplu: debit 123, 211, 213, 215, 216, 217 sau alte conturi respective) şi a veniturilor curente (credit 6124);
 2. creanţele, mijloacele şi documentele băneşti – ca majorare concomitentă a creanţelor, datoriilor, mijloacelor şi documentelor băneşti (de exemplu, debit 221, 225, 226, 231, 234, 241, 246) şi a veniturilor curente (credit 6124); sau ca corectare a rezultatelor anilor precedenţi (credit 331).
Lipsurile de bunuri care depăşesc normele perisabilităţii naturale, precum şi prejudiciul cauzat prin deteriorarea lor se recuperează de către persoanele vinovate, în conformitate cu prevederile Codului muncii. Recuperarea de către persoanele vinovate se înregistrează concomitent ca majorare a creanţelor (Dt 226.2 sau 234.2) şi veniturilor curente (Ct 612.3). În cazul cînd nu sînt stabilite persoanele vinovate, lipsurile care depăşesc normele perisabilităţii naturale şi/sau pierderile cauzate din deteriorarea bunurilor se trec la cheltuielile perioadei. În contabilitate lipsurile şi pierderile se înregistrează astfel:
 1. imobilizările necorporale ş corporale, activele curente – ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente (debit 714.4) şi diminuare a imobilizărilor necorporale şi corporale, activelor curente.
 2. creanţele, mijloacele şi documentele băneşti – ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente (debit 714.4) şi diminuare a creanţelor, mijloacelor şi documentelor băneşti, iar valoarea recuperabilă – ca majorare concomitentă a creanţelor şi veniturilor curente;
 3. datoriile – ca majorare concomitentă a cheltuielilor curente (debit 714.7), sau ca corectare a rezultatelor anilor precedenţi (debit 331) şi majorare a datoriilor (de exemplu, credit 521, 532, 534, 544 sau alte conturi respective).
 4. In cazul cind marfurile au fost asigurate, se înregistrează ca majorare concomitentă a cheltuielilor exepționale (debit 723) şi diminuare a activelor curente (de exemplu, 123 sau 217). Și recuperarea de către compania de asigurari se înregistrează concomitent ca majorare a numerarului (debit 242) şi veniturilor exeptionale (credit 623)
În scopuri fiscale suma T.V.A aferentă bunurilor materiale, care nu sînt stabilite persoanele vinovate se restabilește, dacă la procurarea lor T.V.A a fost trecută în cont. Deoarece art.102 alin (4) din CF prevede, că dacă în procesul activităţii de întreprinzător valorile materiale au fost sustrase, atunci T.V.A. nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei. La aceste sume se înregistrează formula contabilă (debit 7133 și credit 5344).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.