02
04 2015
7107

La întreprindere s-a depistat că o factura fiscală, in anul 2013, nu s-a luat la evidența contabilă (acordarea servicii). Cum se poate de corectat greşeala în cauză şi care sunt formulele contabile?

Răspunsul este elaborat de autorul revistei ”Monitorul Fiscal FISC.md”, membru al Consiliului Directori ACAP, director al Societății de audit ”ContServAudit” S.R.L. Maria Gancearuc. Corectarea erorilor contabile se efectuează în baza art. 42 din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007 cu completări şi modificări ulterioare. Erorile constatate după aprobarea şi prezentarea situaţiilor financiare se corectează în conformitate cu prevederile Standardului Naţional de Contabilitate „POLITICI CONTABILE, MODIFICĂRI ALE ESTIMĂRILOR CONTABILE, ERORI ŞI EVENIMENTE ULTERIOARE”. Aşa dar, în cazul cînd s-a depistat o eroare în anul 2015, aferentă perioadei anului 2013, eroarea se corectează prin înregistrări de ajustare în luna şi anul, în care s-a depistat eroarea, adică în anul 2015 (conform art. 32 din standard) întocmind o notă contabilă, în care se indică conţinutul faptelor economice, conform prevederilor art. 19, alin. 6 din Legea contabilităţii. În întrebarea dată nu se spune clar, dacă factura este primită (pentru servicii primite) sau trebuia eliberată (pentru facturi prestate). Vom examina ambele cazuri: 1) Dacă factura fiscală prezintă servicii primite şi cheltuielile nu au fost înregistrate în anul 2013 (în nota contabilă), atunci înregistrăm în anul 2015 următoarea formulă contabilă: Dt 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” Ct 521 „Datorii comerciale curente” Dt 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată”. Dacă factura fiscală a fost primită, atunci, în baza art. 118 alin. (2), lit. b) Registrul de evidenţă a procurării de mărfuri, servicii trebuie să includă data primirii facturii fiscale şi atunci subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate conform prevederilor art. 102 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal. Totodată, ţinînd cont de prevederile art. 118 alin. (3) din Codul fiscal, facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate se înregistrează în registru în ordinea primirii acestora. 2) Dacă însă factura fiscală prezintă servicii acordate şi venituri nu au fost înregistrate în anul 2013 (în nota contabilă), atunci înregistrăm în anul 2015 următoarea formulă contabilă: Dt 221 „Creanţe comerciale”” Ct 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” Ct 331 „Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi” Ţinem să menţionăm că, conform prevederilor art. 188 din Codul fiscal, entitatea urmează să prezentă Declaraţia pe venit din activitate pentru anul 2013 corectată pentru perioada an_2013, dacă nu a avut loc controlul fiscal. Cît priveşte T.V.A., conform prevederilor art. 117, alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil, care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale. Totodată, art. 260, alin. (4) din Codul fical prevede că neprezentarea facturii fiscale în termenele prevăzute în art. 117 se sancşionează cu amendă de 3 600 lei pentru fiecare factură neprezentată. La rîndul său, în condiţiile acţiuni prevederilor articolului 118 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată urmează a fi reflectată în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri şi servicii pînă la data de 25 a lunii următoare. Astfel, potrivit art. 188 din Codul fiscal, entitatea urmează să prezentă Declaraţia privind T.V.A. corectată. Ţinem să menţionăm că, potrivit art. 24 din Legea contabilităţii, entitatea este obligată să efectueze inventarierea tuturor elementelor de activ şi pasiv, şi astfel putea fi depistat cazul, că factura fiscală nu este înregistrată în evidenţa contabilă în anul 2013.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.