11
08 2016
1222

Utilizează „Semnătura electronică Fiscservinform” în sistemul electronic „e-Factura”

Sistemul electronic „e-Factura” este o soluţie informaţională capabilă de a înlocui mecanismul tradiţional de eliberare şi evidenţă a facturilor fiscale și a facturilor pe mijloace de hârtie cu mecanismul modern bazat pe tehnologiile informaţionale.

Astfel beneficiați de numeroase avantaje:

  • Mărirea operativităţii înregistrării datelor privind tranzacţii efectuate de contribuabil;
  • Reducerea riscului falsificării facturilor fiscale și a facturilor, bazate pe înregistrarea imediată, acceptarea, respingerea sau anularea acestora;
  • Reducerea riscului de pierdere a facturilor fiscale și evitarea consecințelor acesteia;
  • Reducerea evaziunii fiscale cu ajutorul identificării facturilor fiscale și a facturilor care nu se bazează pe operaţiile economice reale;
  • Reducerea cheltuielilor legate de tiparul facturilor fiscale și a facturilor;
  • Evitarea lacunelor şi erorilor efectuate de către contribuabili în urma emiterii facturilor fiscale și a facturilor;
  • Reducerea cheltuielilor asociate eliberării și evidenței facturilor fiscale și a facturilor (procurarea, arhivarea, depozitarea etc.);


De asemenea, pentru utilizarea sistemului „e-Factura” utilizatorul trebuie să dețină semnătura electronica avansat calificată eliberată de către unul din Centrele acreditate în domeniu din Republica Moldova.

În calitate de prestator de servicii de certificare în domeniul semnăturii electronice avansate calificate, Î.S. Fiscservinform eliberează semnăturile electronice utilizate la autentificare prin MPass în sistem și semnare prin Msign a facturilor fiscale și a facturilor din cadrul sistemului electronic „e-Factura”.

Pentru a deveni titularul „Semnăturii electronice Fiscservinform” este suficient doar de completat cererea on-line și semnătura va fi livrată la oficiul Dumneavoastră.

Pentru detalii contactaţi Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822 222 sau vizitaţi pagina pki.fsi.md0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.