19
02 2018
669

1. (28.25.17) Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile constituie până la 100 000 lei, dacă aceasta a fost eliberată în perioada începând cu 26.07.2013 până la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.118/1 alin.(1/1) din Codul fiscal

(Arhivă) Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare până la modificare, termenul de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei este de 10 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, pragul minim de înregistrare al facturilor fiscale în RGEFF a fost stabilit în mărime ce depăşeşte 100 000 lei. Astfel, în cazul în care factura fiscală în care totalul valorii impozabile constituie 100 000 lei sau mai puţin, a fost eliberată în perioada 26 iulie – 09 august 2013 de către subiectul impunerii care este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, aceasta nu se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale, deoarece la data parvenirii termenului limită de înregistrare a facturii fiscale obligaţia respectivă a fost anulată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.