30
01 2018
2510

1. (32.1.48) Urmare a amendamentelor operate la art.167 din Codul fiscal, prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017 și Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.295 din 21.12.2017, sînt obligate instituțiile financiare să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea conturilor bancare ale persoanelor fizice?

Conform Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, la art.167 alin.(1) din Codul fiscal, a fost exclusă sintagma „ lit. a) și c)”. Prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.295 din 21.12.2017 la art.167 alin.(1) din Codul fiscal, după textul art.162 alin.(1) a fost introdus textul „lit. a) și c)”. Reieșind din cele relatate, instituțiile financiare vor informa Serviciul Fiscal de Stat despre deschiderea conturilor bancare ale persoanelor fizice, începînd cu data de 01.01.2018 (data intrării în .vigoare a Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017), pînă la data de 11.01.2018, inclusiv (data intrării în vigoare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.295 din 21.12.2017). Totodată, conform art.167 alin.(3) din Codul fiscal, instituțiile financiare sînt obligate să informeze Serviciul Fiscal de Stat doar despre conturile bancare deschise persoanelor fizice nerezidente (cetăţeni străini şi apatrizi), care nu dețin permis de ședere, nu dispun de obiecte impozabile și nu au obligații fiscale, precum și despre persoanele juridice nerezidente care nu dispun de obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova şi nu au obligaţii fiscale. Procedura de informare este stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.