15
10 2018
624

10. (28.11.9) Se vor restitui sumele TVA achitate de donatori, implementatori sau de beneficiarii proiectelor de asistență tehnică și/sau investițională pentru procurările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectelor menționate în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, efectuate până la includerea tratatelor internaționale respective în anexele menționate?

Potrivit prevederilor art.104 lit.c1) din Codul fiscal, importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistență tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizațiile internaționale și țările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte și proiectelor de asistență investițională, finanțate din contul împrumuturilor și granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), precum și din contul granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Totodată, trebuie de menționat că, în conformitate cu prevederile pct. 8 din Regulamentul privind modul de atestare a venitului obținut de persoanele fizice și juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, sumele TVA achitate de donatori, implementatori sau de beneficiarii proiectelor de asistență tehnică se/sau investițională pentru procurările de mărfuri se/sau servicii destinate realizării proiectelor menționate în anexele nr.1 se nr.2 la prezenta hotărâre, efectuate până la includerea tratatelor internaționale respective în anexele menționate, se vor restitui acestora în baza facturilor fiscale și documentelor ce confirmă achitarea sumelor TVA pentru mărfurile și/sau serviciile procurate, prezentate împreună cu cererea de restituire la organul fiscal în a cărui rază se deservesc subiecții în cauză.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.