07
11 2013
1528

1. (28.21.38) Cînd apare dreptul la trecerea în cont a T.V.A. aferentă plăţii prealabile (avansului) achitat pentru import de servicii ?

În conformitate cu prevederile art.102 alin.(1) din Codul fiscal, se permite trecerea în cont a T.V.A. la serviciile importate, procurate de către subiecţii impozabili pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător, numai în cazul achitării T.V.A. la buget pentru serviciile menţionate în conformitate cu art.115 din Codul menţionat. Potrivit alin.(6) lit.c) al articolului menţionat, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. pentru serviciile importate dacă dispune de documentul care confirmă achitarea T.V.A.. Prin urmare, dreptul la trecerea în cont a T.V.A. aferent serviciilor importate se realizează dacă entitatea dispune de documentul care confirmă achitarea T.V.A. la buget.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.