28
05 2015
1655

1. (29.1.3.19) Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plaţilor de stimulare şi compensare sub formă de premii acordate angajaţilor acestuia?

În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător. Totodată, conform punctului 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare și necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activități de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît și indici cantitativi. Respectiv, dacă cheltuielile suportate de către agentul economic aferente plaților de stimulare și compensare sub forma de premii, sunt incluse în sistemul de salarizare și sunt stabilite de contractele colective de muncă precum și de alte acte legislative și normative care reglementează relațiile de muncă, acestea avînd un caracter obligatoriu se vor permite la deducere în scopuri fiscale prin prisma prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul Fiscal, fiind calificate ca ordinare și necesare. În caz contrar, acestea nu se vor deduce. În ceea ce privește deducerea cheltuielilor aferente calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii menționam că, acestea se vor permite la deducere în conformitate și cuantumurile stabilite de legislație. Arhiva Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plaţilor de stimulare şi compensare sub formă de premii acordate angajaţilor acestuia? În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Totodată, conform punctului 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi indici cantitativi. Respectiv, dacă cheltuielile suportate de către agentul economic aferente plaţilor de stimulare şi compensare sub forma de premii, sunt incluse în sistemul de salarizare şi sunt stabilite de contractele colective de muncă precum şi de alte acte legislative şi normative care reglementează relaţiile de muncă, acestea avînd un caracter obligatoriu, cheltuielile date se vor permite la deducere în scopuri fiscale prin prisma prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul Fiscal, fiind calificate ca ordinare şi necesare, în caz contrar, acestea nu se vor deduce. În ceea ce priveşte deducerea cheltuielilor aferente calculării primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii menţionam că în cazul în care cheltuielile suportate de către agentul economic aferente plaţilor de stimulare şi compensare sub formă de premii se vor deduce în scopuri fiscale, respectiv, şi plăţile obligatorii, care au fost calculate la plăţile date se vor deduce, în caz contrar acestea nu se vor deduce.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.