Catalogul tematic
Тематический каталог

Deduceri fiscale


sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului conform prevederilor legislaţiei fiscale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

26
12 2018
1926

Изменения в Положение о порядке учета и начисления амортизации ОС в целях налогообложения

Амортизация основных средств осуществляется с использованием линейного метода амортизации и начисляется с месяца, следующего за месяцем ввода основного средства в эксплуатацию. В случае истечения срока функционирования основного средства в течение налогового периода, расчет амортизации производится за месяц, в котором истек срок функционирования основного средства. Также в целях налогообложения не признается разница от переоценки основных средств.

Вышеперечисленные определения содержатся в Постановлении правительства о внесении изменений в Постановление Правительства № 289/2007 об утверждении Положения о порядке учета и начисления износа
Detalii
05
12 2018
176

Cheltuielile suportate pentru reparația drumului public

Întreprinderea a pavat porțiunea de drum care duce spre obiectul comercial arendat, fără de care nu este posibil accesul pe timp de toamnă și de iarnă. Cheltuielile au constituit 30 mii lei. Le contabilizăm ca cheltuieli curente sau formam un mijloc fix? Aceste cheltuieli sunt deductibile în scopuri fiscale?
Detalii