Catalogul tematic
Тематический каталог

Deduceri fiscale


sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului conform prevederilor legislaţiei fiscale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

20
03 2017
723

Despre deductibilitatea cheltuielilor privind serviciile de pază și iluminarea teritoriului

Sunt deductibile în scopuri fiscale cheltuielile suportate în anul 2016 de către SRL „G” privind serviciile de pază a clădirii, iluminarea teritoriului din jurul ei (energia electrică pe timp de noapte), dacă întreprinderea în 2015 a conservat o parte a clădirii, care anterior a fost utilizată în activitatea de antreprenoriat? În cazul în care acestea sunt deductibile, care este modalitatea?
Detalii
20
03 2017
559

О вычете расходов в налоговых целях - 4

В связи с наступлением зимы, хозяйствующий субъект ООО «W» приобрел основное средство (автомобиль) для уборки снега на своей территории. Следует установить, вычитаются ли в данной ситуации в налоговых целях расходы, сопряженные с основным средством и его износом.
Detalii
18
03 2017
592

Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 6

Societatea cu răspundere limitată „C” închiriază un automobil de la conducătorul entităţii şi o cameră pentru oficiu în apartamentul contabilului entităţii (persoană cu funcţie de răspundere). Ţinând cont de prevederile art. 24 alin. (7) din Codul fiscal, apare întrebarea: Cum pot fi justificate plăţile pentru locaţiune în cazul dat pentru a putea fi deduse în scopuri fiscale?
Detalii
17
03 2017
1018

Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 4

Agentul economic „KT” SRL a luat în locaţiune mai multe automobile pe care le utilizează în activitatea de întreprinzător. În luna curentă contribuabilul intenţionează să le schimbe acumulatoarele şi anvelopele. Este necesar de stabilit cum vor fi deduse în scopuri fiscale cheltuielile respective ţinând cont de faptul că automobilele sunt închiriate.
Detalii
31
01 2017
460

Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 3

Entitatea „X” SRL în luna curentă a procurat nişte încăperi într-un imobil pentru a le utiliza ca sediu şi depozit. Încăperile se află într-o stare deplorabilă şi nu pot fi folosite imediat nici ca depozit. Entitatea intenţionează să efectueze reparaţii cu ajutorul unor companii terţe. Urmează de stabilit dacă cheltuielile de reparaţie vor putea fi deduse în scopuri fiscale de „X” SRL.
Detalii
27
01 2017
564

Referitor la deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale - 2

În luna curentă agentul economic „GF” SRL a fost supus controlului fiscal prin metoda verificării totale pentru perioada anului 2015. În rezultatul controlului s-a constatat că contribuabilul „GF” SRL dispune de automobile şi camioane pe care le utilizează în activitatea de întreprinzător şi toate cheltuielile privind consumul de combustibil şi de ulei pentru motoare le-a dedus în scopuri fiscale, fără a ţine cont de limitele stabilite de legislaţie, ceea ce a dus la diminuarea venitului impozabil pentru perioada anului 2015. Ce sancţiuni îi vor fi aplicate contribuabilului „GF” SRL în situaţia dată şi cum trebuiau să fie deduse cheltuielile menţionate?
Detalii