Catalogul tematic
Тематический каталог

Deduceri fiscale


sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului conform prevederilor legislaţiei fiscale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

15
08 2022
3360

Impozitarea premiilor și sporurilor de stimulare a salariaților

Angajatorul a decis să elaboreze un mecanism intern de premiere a angajaților săi în funcție de rezultatele obținute de la promovarea și vânzarea mărfurilor,  ce prevede acordarea plăților sub formă de premii în mărimi diferențiate și sporuri de stimulare. Se vor admite spre deducere în scopuri fiscale aceste plăți?

 

În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau
Detalii

05
08 2022
193

Acordarea facilităților angajaților sub formă de asigurare facultativă de accidente de muncă

Angajatorul unei companii a încheiat un contract de asigurare benevolă de accidente de muncă a angajaților conform listei aprobate de către acesta. Va constitui această primă de asigurare drept facilitate impozabilă acordată de către angajator în folosul angajaților? Se admit spre deducere cheltuielile date? Totodată, în cazul în care angajatul va primi o despăgubire de asigurare ca rezultat al producerii unui accident de muncă, aceasta va fi calificată drept sursă de venit ce urmează a fi declarată?


Detalii

29
07 2022
615

Fondatorul SRL vinde partea sa socială societății. Consecințele fiscale

Este în drept persoana fizică, fondatorul  SRL ,,X”, să vândă partea sa socială societății și nu altui fondator? Ce consecințe fiscale pot surveni în situația examinată?

 

Reieșind din prevederile art. 26 din Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135/2007 (Legea nr. 135/2007) societatea poate dobândi, dacă au fost achitate integral, părţi sociale proprii doar:
a) de la asociatul care a propus spre vânzare partea socială sau o fracţiune din ea dacă adunarea generală a asociaţilor, la cererea vânzătorului, a hotărât ca aceasta să fie dobândită de societate;


Detalii

04
07 2022
541

Scutirea de TVA cu drept de deducere pentru organizația internațională neînregistrată în RM – beneficiară a proiectului de asistență tehnică

Organizația internațională (cu sediul peste hotarele țării)  nu este o entitate înregistrată oficial în Republica Moldova, nu dispune de cod fiscal, dar este beneficiară a unui proiect de asistență tehnică, care cade sub incidența Hotărârii  Guvernului nr.246 din 08 aprilie 2010. În aceste condiții, este oare organizația eligibilă să beneficieze de scutirea de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestor proiecte?

 

Potrivit prevederilor art.104 lit. c1) din Codul fiscal, importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor,
Detalii

09
06 2022
358

Deducerea, în cuantum întreg, a cheltuielilor aferente închirierii oficiilor parțial utilizate

În cazul în care, în perioada declarării  stării de urgență, agentul economic a utilizat parțial birourile închiriate, și anume 4 zile din săptămână angajații munceau la distanță și doar o zi pe săptămână se întruneau la birou, va fi în drept agentul  economic să deducă în scopuri fiscale, în cuantum  întreg, cheltuielile aferente închirierii oficiilor în cazul  examinat? 


Potrivit art. 2921 din Codul muncii (CM) munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii în
Detalii

03
06 2022
291

Вычет расходов по приобретениям посредством платежной бизнес-карты

Налоговый кодекс (НК) дополнен нормой, в соответствии с которой разрешается вычет не подтвержденных документально обычных и необходимых расходов, понесенных налогоплательщиком в течение налогового периода, для оплаты приобретений, осуществленной посредством платежной бизнес-карты.    
 
В ходе пленарного заседания парламента в четверг, 2 июня, был утвержден во втором чтении проект закона о внесении изменения в ст. 24 НК, которая регламентирует вычеты расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В частности, соответствующая статья будет дополнена ч. 101, применение которой,
Detalii
03
06 2022
252

40.6.1 Care este regimul TVA aplicabil exportului de ulei de floarea soarelui (poziția tarifară 1512), inclusiv la livrarea acestuia în Portul Internațional Liber Giurgiulești și în ZEL, începând cu 19 mai 2022 până la expirarea stării de urgență?

Conform pct.6 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr.21 din 18 mai 2022, prin derogare de la prevederile art.104 lit.a) din Codul fiscal, pe perioada stării de urgență, începând cu 19 mai 2022, exportul și livrarea asimilată exportului, inclusiv în Portul Internațional Liber Giurgiulești și în Zonele Economice Libere, a uleiului de floarea soarelui (poziția tarifară 1512), se scutește de TVA fără drept de deducere.

29
03 2022
671

29.1.3.1.9 Se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile suportate de agentul economic aferent plăților de stimulare, inclusiv sub formă de premii sau ajutoare materiale, acordate angajaților acestuia?

 În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.


      Prin urmare, plățile de stimulare sub formă de premii, precum și ajutorul material, care nu sunt legate de retribuirea muncii și nu au un caracter obligatoriu, nu se vor deduce în scopuri fiscale.


Detalii