Catalogul tematic
Тематический каталог

Deduceri fiscale


sumă care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului conform prevederilor legislaţiei fiscale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A12

07
12 2017
896

Referitor la deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate pentru premiile acordate în cadrul unui team-building

Entitatea organizează trimestrial un team-building pentru angajații săi în conformitate cu condițiile stabilite în contractul colectiv de muncă, în cadrul căruia se desfăşoară concursuri şi se acordă premii pentru învingători(angajații săi). Acest team-building este organizat în afara orelor de muncă şi nu ține nemijlocit de activitatea pe care o desfăşoară zi de zi şi de retribuirea muncii, dar este organizat cu scopul de a uni colectivul şi de a îmbunătăți relațiile colegiale între aceştia, fapt ce va favoriza ulterior rezultatul desfăşurării activității. Va putea oare întreprinderea să deducă în scopuri fiscale cheltuielile suportate pentru premiile acordate în cadrul team-building-ului desfăşurat?
Detalii
31
10 2017
2705

Legea cu privire la tichetele de masă. Impactul asupra agenţilor economici

Partea I.
Partea III.
Partea IV.

În Monitorul Oficial nr. 364-370 din 20 octombrie 2017 a fost publicată Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă. Examinând prevederile Legii, vom analiza impactul acesteia din prisma angajatorului, a operatorilor economici care emit tichete de masă şi a unităților comerciale/de alimentaţie publică, de la care salariaţii vor putea procura produse alimentare în baza tichetelor de masă.
Detalii
20
10 2017
390

Privind impozitarea unor plăți în favoarea angajaților și deducerea în scopuri fiscale cheltuielilor menționate

X a angajat absolvenți ai Universității de Stat, care încă nu au stagiu de muncă. Salariile inițiale erau destul de modeste, în mărime de 2 000-3 000 lei lunar, ulterior cu scopul de a-i stimula să rămână să activeze în cadrul companiei și de a evita fluctuația de cadre, entitatea a decis să le acorde sporuri la salariu.
Cum urmează a fi impozitate plățile menționate? Vor fi admise la deducere în scopuri fiscale cheltuielile menționate?


În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din CF, obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice angajați constituie venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilitățile acordate de angajator.
Detalii
20
10 2017
180

О подтвердительных документах для разрешения вычета в налоговых целях

В течение летнего периода районными местными властями была обеспечена деятельность районного детского творческо-образовательного центра. По завершении летнего сезона был запланирован десятидневный отдых на море в Болгарии для десяти лучших учеников. Так как денежных средств, выделенных для этих целей, было недостаточно, местные власти обратились к хозяйствующим субъектам района. В ответ на их просьбу предприятие «Y» решило предоставить финансирование в размере, необходимом для организации отдыха детей. На основании каких подтвердительных документов разрешается вычет в налоговых целях расходов, понесенных предприятием «Y», сопряженных со спонсорской поддержкой?

Исходя из ч. (1) ст. 36 НК, хозяйствующий субъект-резидент имеет право на вычет любых сделанных им в течение налогового периода пожертвований на благотворительные или спонсорские цели, но не более 5% облагаемого дохода.
Detalii
16
10 2017
342

Particularitățile impozitării rezidenților parcurilor IT (impozitul unic)

Înainte de a purcede la examinarea regimului fiscal este important să precizăm statutul, modul de creare și funcționare a parcurilor IT, precum și cine este eligibil de a activa în calitate de rezidenți ai acestor parcuri.

Prin Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în premieră pentru țara noastră cadrul legal ce reglementează procesul de creare și activitate a parcurilor pentru tehnologia informației.
Detalii
14
10 2017
221

Valorezi atât cât cunoști!

Cum credeți, comoditatea și siguranța pot fi procurate? La noi da! Abonamentele Publicației Periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD” îți oferă siguranța și certitudinea aplicării corecte a prevederilor legislației fiscale!

De ce un abonament 2018 la Monitorul Fiscal FISC.MD? Evident pentru a nu rata lucruri importante pentru un contabil, auditor sau manager. Dacă te regăsești printre aceștia și ești conștient că valorezi atât cât cunoști, fă cunoștință cu Abonamentele 2018 de la Monitorul Fiscal FISC.MD!
Detalii
11
10 2017
502

Cu privire la unele documente confirmative pentru deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor de sponsorizare

În perioada estivală autoritatea publică din raion a asigurat funcționarea centrului educațional de creație pentru copii din raion. La închiderea sezonului estival, se preconizează ca zece cei mai buni elevi să beneficieze de vacanță timp de zece zile la mare în Bulgaria. Banii prevăzuți pentru aceste activități nefiind suficienți, s-a făcut un apel către agenții economici din raion. În urma acestei solicitări, întreprinderea „Z” decide să finanțeze în limita sumei necesare organizarea odihnei copiilor. În baza căror documente se vor permite la deducere în scopuri fiscale cheltuielile de sponsorizare suportate de către întreprinderea „Z”?
Detalii
12
09 2017
594

Deducerea cheltuielilor în cazul luării în arendă a autoturismelor

Sunt deductibile în scopuri fiscale cheltuielile privind asigurarea de răspundere civila auto, respectiv si taxa pentru folosirea drumurilor achitate de entitate, pentru autoturisme luate în arendă cu titlul gratuit, în baza contractutlui de comodat? Avem dreptul de a trece în cont cheltuielile în cazul utilizării autoturismelor luate în arenda cu titlul gratuit?
Detalii
26
08 2017
179

9. (29.4.5) Care este modul de impozitare a veniturilor obţinute de un nerezident conform contractului de prestări servicii unui rezident prin intermediul internetului?

În conformitate cu art. 70 alin. (1) întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut: a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă; b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract(acord) de muncă.
Detalii