16
02 2015
1297

1. (29.1.7.20) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul abrogării art. 902 din Codul fiscal prin Legii nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr.13-14/32 din 13.01.2012)

Arhiva Se aplica fata de contribuabil prevederile art. 902 din Codul fiscal, în cazul în care întreprinderea transfera la contul trezorerial al Ministerului Finantelor, mijloace financiare pentru sinistratii ce au suferit în urma inundatiilor? În conformitate cu prevederile art. 902 alin. (1) din Codul fiscal, la depasirea limitei pentru cheltuielile aferente donatiilor în scopuri filantropice sau de sponsorizare stabilite la art.36, contribuabilul care aplica cota zero la impozitul pe venit calculeaza si achita un impozit în marime de 15% din suma depasirii. Totodata, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Codul fiscal, contribuabilul rezident are dreptul la deducerea oricaror donatii facute de el pe parcursul anului fiscal în scopuri filantropice sau de sponsorizare, dar nu mai mult de 10% din venitul impozabil. În acest scop, venitul impozabil al contribuabilului se determina fara a se lua în considerare scutirile ce i se acorda. De asemenea, potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) din Codul fiscal pot fi deduse, conform articolului nominalizat, numai donatiile facute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autoritatilor publice si institutiilor publice specificate la art.51, a organizatiilor necomerciale specificate la art.52 alin.(1) lit.a) si b) si la art.533, precum si în favoarea organizatiilor religioase specificate la art.52 alin.(1) lit.c). În cazul în care entitatea se conforma prevederilor articolelor nominalizate, aceasta este în drept sa atribuie cheltuielile mentionate în adresare la deduceri în scopuri fiscale, daca suma ajutorului filantropic nu depaseste limita stabilita la art. 36 alin. (1) din Codul fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.