12
08 2014
1464

1. (29.2.2.15) Constituie oare facilitate pentru salariaţi, cheltuielile suportate de către angajator la procurarea apei potabile ?

În conformitate cu art. 10 alin. (7) din Legea securităţii şi sănătăţii nr. 186-XVI din 10.07.2008, măsurile privind securitatea, igiena şi sănătatea în muncă nu vor comporta, în nici o situaţie, obligaţii financiare din partea lucrătorilor. Astfel, cheltuielile suportate de către angajator la procurarea apei potabile, pentru asigurarea angajaţilor, pentru aceştia nu constituie plată în folosul salariaţilor, nu se calificată ca facilitate şi respectiv nu este obiect al impunerii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.