25
02 2015
1190

1. (8.9.5.2) Modificat în conformitate cu prevederile Ordin IFPS nr. 993 din 07.07.2014 „Privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007) publicată în M.O. nr. 178-184/953 din 11.07.2014

Arhiva Cînd se prezintă darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale? Darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale se prezintă de către agenţii economici, deţinători ai autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007 “Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere”).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.