19
02 2018
661

2. (28.25.16) Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100 000 lei dacă aceasta a fost eliberată în perioada începând cu 02.08.2013 până la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.118/1 alin.(1/1) din Codul fiscal,

Arhivă Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare până la modificare, termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei a fost de 5 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării, fiind, totodată, majorat şi pragul minim pentru înregistrarea facturii fiscale de la 50000 la 100 000 lei. Astfel, în cazul în care factura fiscală cu valoarea impozabilă ce depăşeşte suma de 100 000 lei, a fost eliberată în perioada 02 – 09 august 2013, de către subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, termenul limită de înregistrare în RGEFF a facturii fiscale este de 10 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.