25
03 2015
2226

2. (28.25.18) Cum pot fi corectate datele înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale ?

În conformitate cu prevederile pct.13 și pct.14 din Instrucțiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr.446 din 21.06.2012 (Monitorul Oficial nr.131-134/802 din 29.06.2012), corectarea datelor înscrise eronat la înregistrarea facturii fiscale în Registru se asigură prin anularea înregistrării anterioare a facturii fiscale şi reînregistrarea acesteia. Data înregistrării în Registru a facturii fiscale după reînregistrarea acesteia, se consideră data înregistrări iniţiale. La anularea înregistrării facturii fiscale în Registru se indică motivul anulării (corectarea înregistrării anterioare a facturii fiscale în Registru). Operatorul (Î.S. FISCSERVINFORM) va asigura păstrarea în sistem a înscrierilor referitoare la facturile fiscale înregistrarea cărora a fost ulterior anulată, cu indicarea motivului anulării.

(Actualizat prin ordinul SFS nr. 366 din 20.07.2020)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.