28
08 2019
773

2. (37.35) În cazul în care persoana fizică a fost angajată în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale pe parcursul lunii, iar salariul i-a fost achitat în luna următoare (în luna în care a fost angajat nefiindu-i efectuate careva plăți salariale), acest angajat se va lua în considerație la determinarea sumei minime a impozitului unic pentru luna în care acesta a fost angajat?

Potrivit prevederilor art. 367 pct. 1) din Codul fiscal, impozitul unic reprezintă suma datorată lunar la buget de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației conform art. 15 din Legea nr. 77/2016. Concomitent, impozitul pe venit din salariul angajatului rezidentului parcului este inclus în componența impozitului unic (art. 372 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal), care se va determina lunar pentru fiecare angajat în conformitate cu art. 370 din Codul fiscal. Astfel, suma minimă a impozitului unic se calculează în funcție de numărul de angajați care, pe parcursul perioadei fiscale, au lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informației și de cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală respectivă (art. 369 alin. (2) din Codul fiscal). În acest context, angajatul care a lucrat cel puțin o zi în baza unui contract individual de muncă încheiat cu rezidentul parcului pentru tehnologia informației, va participa la determinarea sumei minime a impozitului unic pentru luna în care a fost angajat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.