26
10 2020
371

(28.27.14) De către cine se efectuează achitarea TVA pentru serviciile prestate de către nerezident în cazul în care serviciul a fost contractat de către o persoană cu statut de persoană fizică cetățean în scopul desfășurării activității de întreprinzător în una din formele organizatorico-juridice stabilite de legislație, achitarea fiind efectuată din numele subiectului înregistrat în una din formele menționate?

Potrivit prevederilor art.95 alin.(11) din Codul fiscal, serviciile prestate prin rețelele informaționale de telecomunicații, inclusiv prin rețeaua internet, în mod automatizat, cu utilizarea tehnologiilor informaționale prestate de către nerezident care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova constituie obiect al impunerii în cadrul „e-Commerce VAT”.

Reieșind din faptul că serviciile prestate de către nerezident în cadrul „e-Commerce VAT” au fost contractate de către un cetățean al Republicii Moldova cu statut de persoană fizică, obligația aferentă TVA în cadrul acestei tranzacții urmează a fi onorată de către agentul economic nerezident prestator de servicii și impozitul urmează a fi inclus în prețul final achitat de către agentul economic rezident beneficiar, cu reflectarea acestor date în documentele ce confirmă achitarea acestor servicii.

Totodată, ținând cont de neadmiterea impunerii multiple (duble) a aceluiași obiect al impunerii (livrarea de către nerezident și importul de către rezident a serviciilor menționate) în condițiile în care TVA a fost aplicată de către nerezident și reflectat în componența prețului, la subiectul înregistrat în una din formele organizatorico-juridice stabilite de legislație lipsește obligația achitării TVA la import de servicii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.