01
06 2022
166

29.3.1.27 Sunt obligate persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să reflecte în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății mobiliare și imobiliare?

Conform art.1 alin.(3) din Codul fiscal, noţiunile şi prevederile prezentului Codului fiscal se aplică în exclusivitate în limitele relaţiilor fiscale şi ale altor relaţii legate de acestea.

În conformitate cu art.5 pct.16) din Codul fiscal, noțiunea de activitate de întreprinzător, afacere (business) reprezintăorice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit.

Reieşind din cele menţionate supra, menţionăm că, în scopuri fiscale, activitatea profesională în sectorul justiţiei constituie activitate de întreprinzător.

Astfel, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției pot fi atribuite la persoanele specificate la art. 90 alin.(1) din Codul fiscal și respectiv, asupra lor se răsfrâng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, care obligă reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în baza contractelor menționate. 

        

Respectiv, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (cu statut de persoană fizică) au obligația de a indica sumele achitate persoanelor fizice în baza contractelor de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății mobiliare și imobiliare în Darea de seamă lunară (formularul IPC) și Nota de informare anuală (formularul IALS).

 

[Modificările operate în temeiul explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.15/2-06/196 din 06.05.2022].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.