18
09 2015
1253

2. (28.2.4) În ce cazuri anularea inregistrării contribuabilului TVA se efectuează la iniţiativa organului fiscal?

În conformitate cu art.113 alin.(2) din Codul fiscal, organul fiscal este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului T.V.A. în cazul în care: b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală; c) informaţia prezentată despre sediul subiectului şi sediul subdiviziunilor acestuia este neveridică. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea nr.71 din 12.04.2015, în vigoare 01.05.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015)] Arhiva În conformitate cu art.113 alin.(2) din CF, organul fiscal este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în cazul în care:
  1. valoarea totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 100000 lei;
  2. subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală;
  3. informaţia prezentată, în conformitate cu art.8 alin.(2) lit.b) al Codului fiscal, de către subiectul impunerii este neveridică.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.] Arhiva (în vigoare pînă la 01.01.2014) În conformitate cu art.113 alin.(2) din CF, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în cazul în care: a) valoarea totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 100000 lei; b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală; c) informaţia prezentată, în conformitate cu art.8 alin.(2) lit.b) al Codului fiscal, de către subiectul impunerii este neveridică.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.