03
04 2015
1692

2. (29.1.4.4) Salariatul a înaintat cererea pentru scutirea personală în favoarea soției/soțului pe parcursul anului, în cazul dat, începând cu care perioadă persoana va avea dreptul la scutirea dată?

Conform prevederilor alin.(1) si alin.(2) ale art.34 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală. Potrivit pct.22 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor la care are dreptul angajatul sau intervin anumite modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, a codului fiscal, a domiciliului etc.), acesta este obligat să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de el, anexînd documentele justificative corespunzătoare. Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care angajatul obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat pînă la prezentarea cererii noi. De asemenea, în conformitate cu prevederile pct.18 din Regulamentul nominalizat, scutirile la care are dreptul angajatul se acordă sau se anulează începând cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea. [Legea nr.64 din 11.04.2014 (Monitorul Oficial nr. 110-114/286 din 09.05.2014), în vigoare începînd cu 01.01.2014); nr. 324 din 23.12.2013 (Monitorul Oficial nr. 320-321 din 31.12.2013), Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 (Monitorul Oficialnr.256-260/745 din 29.08.2014]. Arhiva Salariatul a înaintat cererea pentru scutirea personală în favoarea soției, în luna aprilie, în cazul dat începînd cu care perioadă persoana va avea dreptul sa beneficieze de scutirea dată? Conform prevederilor alin.(1) si alin.(2) ale art.34 din Codul fiscal, în anul 2013 persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentara în suma de 9120 lei, sau de 13560 lei în cazul în care se află în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2)din Codul nominalizat, cu condiția ca soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală. Conform pct.19 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.10 din data de 19.01.2010, dacă pe parcursul anului fiscal se schimbă suma scutirilor lacare are dreptul lucrătorul, sau intervin careva modificări în datele generale privind angajatul (modificarea numelui, codului fiscal, domiciliului etc.),acesta este obligat sa prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data când a avut loc schimbarea, o nouă cerere semnată de el, anexând la ea documentele justificative corespunzătoare. Noua cerere se prezintă pe parcursul anului fiscal în cazurile în care lucrătorul obţine dreptul la scutiri sau a decis să beneficieze de scutirile la care are dreptul, însă de care nu a beneficiat până la prezentarea cererii noi. Totodată, potrivit prevederilor art. 34 alin. (3) din Codul fiscal, prevederile alin.(1) şi (2) se vor aplica din luna următoare lunii în care au apărut circumstanțele necesare pentru exercitarea dreptului specificat în acestea. De asemenea, menționăm că în conformitate cu pct.23 din anexa nr.1 la Hotărârea nominalizata, în toate cazurile scutirile se acordă sau se anulează din luna următoare, după luna în care este depusă (retrasă)cererea

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.