19
02 2018
671

3. (28.25.15)Care este termenul limită de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale, a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în care totalul valorii impozabile constituie până la 100 000 lei, dacă aceasta a fost eliberată în perioada începînd cu 02.08.2013 pînă la data 09.08.2013 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.118/1 alin.(1/1) din Codul fiscal,

Arhivă Potrivit art.1181 alin.(11) al Codului fiscal, în redacţia în vigoare pînă la modificare, termenul de înregistrare în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), a facturii fiscale eliberate de subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 50 000 lei a fost de 5 zile lucrătoare. Începînd cu 09.08.2013, în conformitate cu modificările operate la art.1181 alin.(11) din Codul fiscal, pragul minim de înregistrare al facturilor fiscale în RGEFF a fost stabilit în mărime сe depăşeşte 100 000 lei. Astfel, în cazul în care factura fiscală, în care totalul valorii impozabile constituie 100 000 lei sau mai puţin, a fost eliberată în perioada 02 – 09 august 2013 de către subiectul impunerii care nu este deservit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi nu a fost înregistrată în RGEFF, aceasta nu se va înregistra în Registrul general electronic al facturilor fiscale, deoarece la data parvenirii termenului limită de înregistrare a acesteia obligaţia respectivă a fost anulată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.