11
12 2015
1635

3. (7.2.6.1) Cînd şi unde se achită taxa pentru apă?

Taxa pentru apă se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune la bugetul unităţii administrativ-teritoriale (art.301 alin.(1), art. 302 al Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită taxa pentru apă la bugetul unităţii administrativ-teritoriale în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art.301 alin.(4) al Codului fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.