Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele pentru resursele naturale


Prezentul titlu stabileşte tipurile de taxe pentru resursele naturale, cotele, modul de calculare şi achitare, precum şi înlesnirile la aplicarea acestora.

(2) Sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate de prezentul titlu include:
a) taxa pentru apă;
b) taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice;
c) taxa pentru efectuarea explorărilor geologice;
d) taxa pentru extragerea mineralelor utile;
e) taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;
f) taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;
g) taxa pentru lemnul eliberat pe picior.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A299

23
01 2019
3101

Истекает срок предоставления ряда отчетов

Периодическое издание «Monitorul Fiscal FISC.md» напоминает всем налогоплательщикам, что в пятницу, 25 января 2019 г., истекает срок предоставления ряда отчетов. Также истекает срок оплаты некоторых налоговых обязательств. Предлагаем сверить подготовленные к сдаче отчеты с нижеследующим списком.

Форма IPC 18 (за декабрь 2018 г) – Отчет об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования.
Detalii
19
05 2018
335

5. (7.8.6.1) Care este termenul de achitare şi în care buget se achită taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

Beneficiarii forestieri persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare achită taxa pentru lemnul eliberat pe picior în bugetul unităților administrativ-teritoriale trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 333 alin. (1) din Codul fiscal).
Detalii
19
05 2018
330

16. (7.6.7.4) Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?

Formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.
Detalii
19
05 2018
287

15. (7.7.2.1) Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Potrivit prevederilor art. 325 din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
19
05 2018
345

14. (7.7.3.1) Care este obiectul impunerii la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

În conformitate cu art. 326 din Codul fiscal, obiect al impunerii la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile este valoarea contabilă a construcțiilor subterane exploatate
Detalii
19
05 2018
312

13. (7.7.4.1) Care este cota taxei pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Cota taxei pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfășurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile constituie 0,2 % din valoarea contabilă a construcţiei subterane (art. 327 din Codul fiscal).
Detalii
19
05 2018
300

12. (7.7.5.1) Cine calculează taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează de sine stătător de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care exploatează construcțiile subterane
19
05 2018
337

11. (7.7.5.2) Cum se calculează taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile se calculează pentru fiecare trimestru separat, pe parcursul întregii perioade de exploatare a construcţiilor, pornind de la valoarea contabilă a construcţiilor subterane exploatate și cota taxei în mărime de 0,2 %.