Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele pentru resursele naturale


Prezentul titlu stabileşte tipurile de taxe pentru resursele naturale, cotele, modul de calculare şi achitare, precum şi înlesnirile la aplicarea acestora.

(2) Sistemul taxelor pentru resursele naturale reglementate de prezentul titlu include:
a) taxa pentru apă;
b) taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice;
c) taxa pentru efectuarea explorărilor geologice;
d) taxa pentru extragerea mineralelor utile;
e) taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;
f) taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile;
g) taxa pentru lemnul eliberat pe picior.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A299

30
06 2020
754

Care sunt cotele taxei pentru apă?

Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal şi constituie:

 

1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane (exceptând apa minerală naturală extrasă, apa potabilă extrasă şi/sau utilizată în scopul îmbutelierii) – 0,3 lei;

 

2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă în scopul îmbutelierii – 16 lei;


Detalii
07
02 2020
2089

Politica fiscală și vamală pentru anul 2020: principalele aspecte

Procesul de elaborare a politicii fiscale și vamale pentru anul 2020 a fost încheiat prin adoptarea Legii nr. 171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative (Legea nr. 171/2019).

Elaborarea și aprobarea proiectului de Lege nr. 171/2019 a fost ghidată de câteva aspecte importante, și anume:
• stabilirea unor reguli clare de impozitare bazate pe simplitate în procesul de calculare și achitare a impozitelor și taxelor;
• asigurarea unei previzibilități a politicii fiscale și crearea unui mediu investițional atractiv;
• stimularea proceselor economice;
• extinderea bazei fiscale.
Detalii
23
01 2019
3881

Истекает срок предоставления ряда отчетов

Периодическое издание «Monitorul Fiscal FISC.md» напоминает всем налогоплательщикам, что в пятницу, 25 января 2019 г., истекает срок предоставления ряда отчетов. Также истекает срок оплаты некоторых налоговых обязательств. Предлагаем сверить подготовленные к сдаче отчеты с нижеследующим списком.

Форма IPC 18 (за декабрь 2018 г) – Отчет об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и начисленных взносов обязательного государственного социального страхования.
Detalii
19
05 2018
660

5. (7.8.6.1) Care este termenul de achitare şi în care buget se achită taxa pentru lemnul eliberat pe picior?

Beneficiarii forestieri persoane juridice şi fizice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare achită taxa pentru lemnul eliberat pe picior în bugetul unităților administrativ-teritoriale trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 333 alin. (1) din Codul fiscal).
Detalii
19
05 2018
648

16. (7.6.7.4) Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile?

Formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea spațiilor subterane în scopul construcției obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracției mineralelor utile se completează conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014.
Detalii
19
05 2018
556

15. (7.7.2.1) Cine sunt subiecţii impunerii cu taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

Potrivit prevederilor art. 325 din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
19
05 2018
661

14. (7.7.3.1) Care este obiectul impunerii la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile?

În conformitate cu art. 326 din Codul fiscal, obiect al impunerii la taxa pentru exploatarea construcţiilor subterane în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile este valoarea contabilă a construcțiilor subterane exploatate
Detalii