25
02 2015
1336

3. (8.6.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare?

Pentru perioada fiscală în care a fost solicitată autorizația de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară, taxa se calculează de către organul abilitat al administrației publice centrale, care trebuie să prezinte inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, o informație privind subiecții impunerii și sumele calculate și achitate ale taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Informația privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare se prezintă în baza formularului Forma TAPM-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007 „Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere” (art. 361 alin. (5) din Codul fiscal). În acest caz, subiecții impunerii prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obținut autorizația de amplasare a obiectivului, Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TAP-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007). Darea de seamă privind taxa calculată se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condițiile stipulate la art.187 alin.(21). (art. 361 alin. (5) al Codului fiscal) Pentru perioadele fiscale următoare, subiectul impunerii calculează taxa de sine stătător și o achită, prin intermediul instituțiilor financiare, printr-o plată unică, pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente. În acest caz, subiectul impunerii prezintă pînă la data de 25 martie a perioadei fiscale curente, inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul său (în cazul filialelor/subdiviziunilor – de la sediul întreprinderii care le-a creat) Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare (Forma TAP-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007). (art. 361 alin. (6) lit. a) al Codului fiscal). Arhiva Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare? Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare se prezintă de către subiecţii impunerii care deţin autorizaţii pentru amplasarea obiectivelor de publicitate exterioară inspectoratului fiscal de stat teritorial de la sediul lor (în cazul filialelor/subdiviziunilor – de la sediul întreprinderii care le-a creat): - pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au obţinut autorizaţia de amplasare a obiectivului de publicitate exterioară (art. 361 alin. 5 al Codului fiscal); pînă la 31 martie a perioadei fiscale curente - pentru perioadele fiscale următoare perioadei în care a fost eliberată autorizaţia (art. 361 alin. 6 lit. a) al Codului fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.