11
03 2015
1251

4. (29.1.3.23) Se permite oare calcularea uzurii în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite cu titlu gratuit pînă la 01.01.2014?

În conformitate cu art. 27 alin.(12) din Codul fiscal, începând cu perioada fiscală 2014, se permite deducerea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, cu excepția cazurilor când valoarea acestora a fost inclusă în venitul neimpozabil al contribuabilului. În condițiile în care, valoarea mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit, în scopuri fiscale va fi atribuită la venituri neimpozabile, acestea nu vor constitui obiect al calculării uzurii. Astfel, articolul menționat se referă la obligația de calculare a uzurii, iar legislația în vigoare nu prevede limite referitor la momentul obținerii mijloacelor fixe cu titlu gratuit. În acest context, conchidem asupra faptului că se permite deducerea uzurii și pentru mijloacele fixe primite cu titlu gratuit de până la 2014. Potrivit art. 26 alin. (2) din Codul fiscal, proprietatea pe care se calculează uzura este proprietatea materială reflectată în bilanțul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislația şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depășește suma de 6000 lei. Prin urmare, în contextul celor menționate, în Registrul de evidență a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale, mijloacele fixe primite cu titlu gratuit, se vor indica la valoarea cu care acestea sunt reflectate în bilanțul întreprinderii la situația din 01.01.2014. Arhiva Cum se calculează uzura în scopuri fiscale pentru mijloacele fixe primite ca donaţie sau cu titlu gratuit? Evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 14.03.2007. Potrivit pct. 3 din Regulamentul menţionat, pentru mijloacelе fixe primite ca donaţie sau cu titlu gratuit nu se calculează uzura.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.