25
02 2015
1441

4. (8.5.7.2) Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj?

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj se prezintă de către subiecții impunerii, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obținute actele necesare pentru efectuarea lucrărilor, darea de seamă privind achitarea taxei, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor. (art. 356 alin. (6) din Codul fiscal). Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție și montaj se prezintă în baza formularului Forma TCM-07, aprobat prin Ordin IFPS nr. 289 din 07.06.2007 „Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere” (art. 356 alin. (6) din Codul fiscal). Arhiva Cînd se prezintă darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj? Darea de seamă privind taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj se prezintă de către subiecţii impunerii, trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune în care au fost obţinute actele necesare pentru efectuarea lucrărilor (art. 356 alin. 6 al Codului fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.