18
03 2015
5890

5. (6.2.2.9) Care este modul de aprecierea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaților în scopul calculării primei componente a bazei impozabile la taxa pentru amenajarea teritoriului?

Pentru calcularea efectivului de salariați în mediu (numărul mediu al salariaților) pentru perioada gestionară (trimestru), de obicei, se ține evidența zilnică a acestora (cu excepția salariaţilor angajaţi prin cumul (cumularzii externi)), care trebuie să fie concretizată în baza ordinelor (dispozițiilor, deciziilor, hotărârilor) angajatorului, de transfer a salariaților la o altă muncă și de încetare a contractelor de muncă. În cazul în care nu se ține evidența zilnică a efectivului de salariați, numărul mediu al salariaților în luna raportată se calculează raportăndu-se suma efectivului unității la sfârșitul lunii precedente și la sfârșitul lunii raportate la 2. Reieșind din cele expuse, prima componentă a bazei impozabile la taxa pentru amenajarea teritoriului include numărul mediu scriptic al salariaților pe trimestru, care se determină sumându-se numărul mediu lunar al salariaților (cu excepția cumularzilor externi și persoanelor care prestează servicii în baza unor contracte de drept civil) pentru toate lunile de activitate a unității în trimestru și raportând-se la trei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.