11
02 2021
615

(5.5.1.3) Care cotă de impunere urmează a fi aplicată la calcularea impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, în cazul în care cota concretă, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale pentru categoria respectivă de obiecte impozabile: depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime/ nu corespunde cu cota fixă, stabilite în articolul 280 alin. (1) al CF?

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) al Codului fiscal, impozitarea se efectuează în baza Codului fiscal şi a altor acte normative adoptate în conformitate cu acesta, publicate în mod oficial, şi care sînt în vigoare pe perioada stabilită pentru achitarea impozitelor şi taxelor.

Totodată, potrivit art. 3 alin. (2) al Codului fiscal, actele normative adoptate de către Guvern, Ministerul Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor, de alte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, în temeiul şi pentru executarea Codului fiscal, nu trebuie să contravină prevederilor lui sau să depăşească limitele acestuia.

În cazul apariţiei unor discrepanţe între actele normative indicate la art. 3 alin. (2) al Codului fiscal şi prevederile Codului fiscal, conform art. 3 alin. (3) al Codului fiscal, se aplică prevederile codului.

Astfel, în cazul în care cota concretă stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale pentru obiectele impunerii evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării depășește cota maximă/ este sub limitele cotei minime/ nu corespunde cu cota fixă, stabilite în articolul 280 alin. (1) al Codului fiscal, se aplică:

- în cazul în care cota concretă stabilită de autoritatea administraţiei publice locale depășește cotele maxime stabilite în articolul 280 alin. (1) al Codului fiscal se aplică cota maximă pentru categoria bunurilor respective;

- în cazul în care cota concretă stabilită de autoritatea administraţiei publice locale este mai mică decît cota minimă stabilită în art. 280 alin. (1) al Codului fiscal se aplică cota minimă pentru categoria bunurilor respective;

- în cazul în care cota reflectată în decizia autorităților administraţiei publice locale pentru bunurile imobiliare corespunzătoare celor indicate în art. 280 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal nu corespunde cotei fixe stabilite la această literă, se aplică cota fixă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.