11
02 2021
423

(5.5.2.1) Corespunzător cărui diapazon autoritățile administrației publice locale sunt în drept să stabilească cotele concrete în cazul impozitului pe bunurile imobiliare pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării?

Bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării se impozitează conform prevederilor Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (în continuare - Lege).

Potrivit art. 4 alin. (4) al Legii, cotele concrete ale impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se stabilesc anual de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetelor respective, în limitele (inclusiv limitele maxime) specificate în anexele nr.1 şi nr.2 la Lege, însă nu mai mici decît 50% din cota maximă, cu excepţia cotelor stabilite aferent bunurilor imobiliare reglementate în anexa nr. 2 pct. 2 la Lege.

Astfel, cotele concrete ale impozitului pe bunurile imobiliare pentru clădirile, construcţiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv cele aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, urmează a fi stabilite de către autoritățile administrației publice locale în limitele cotelor stablite în anexa nr. 2 la Lege, ținîndu-se cont de prevederile art. 4 alin. (4) la Lege.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.