11
03 2015
1234

5. (29.1.6.7) Cum urmează de a fi completată col.2 "codul fiscal al beneficiarul plății" din Nota de informare privind impozitul reținut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14), în condițiile în care nerezidentul nu dispune de cod fiscal?

În temeiul art. 163 din Codul fiscal, în cazul, persoanelor juridice și fizice nerezidente, în col.2 "Codul fiscal al beneficiarul plății" din Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR14) se va indica numărul actului de identitate a cetățeanului străin, similar codului fiscal în Republica Moldova. În cazul în care contribuabilul plătitor de venituri nu dispune de informația aferentă codului fiscal al nerezidentului, Nota de infromare se va prezenta fără a completa coloana menționată. Arhiva Ce urmeaza a se indica în col. 2 din darea de seama INR09 la achitarea veniturilor nerezidentilor? Codul fiscal se atribuie oricărei persoane fizice-cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, care dispune de obiecte impozabile sau care are obligaţiuni fiscale (conform legislaţiei fiscale conform prevederilor art.162 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal). Totodată, potrivit prevederilor alin.(6) art.163 din Codul fiscal, codul fiscal al persoanelor indicate la art.162 alin.(1) lit. b) din Codul fiscal, reprezintă codul personal indicat pe verso-ul buletinului de identitate sau este identic cu numarul actului de identitate al cetaţeanului străin sau al apatridului. Codul fiscal al persoanelor fără buletin de identitate reprezintă seria şi numarul paşaportului, iar dacă nu au nici paşaport, seria şi numarul certificatului de naştere sau al altui act de identitate. Prin urmare, în cazul în care, din venitul achitat persoanei fizice-nerezidente a fost reţinut impozitul pe venit din alte surse de venit decît salariul, atunci în col. 2 din Nota de informare menţionată (Forma INR09, anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 19 ianuarie 2010), urmează să se indice seria şi numărul paşaportului al cetăţeanului străin.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.